Tänavanime määramine Pirita linnaosas

Tallinna Linnavalitsus 17.07.2006 määrus number 64
jõustumine 20.07.2006

Redaktsiooni kehtivus 20.07.2006 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

MÄÄRUS

 

 

 

Tallinn

17. juuli 2006  nr 64

 

 

 

Tänavanime määramine Pirita linnaosas

 

 

 

Määrus kehtestatakse Kohanimeseaduse §  3 lõike 7 punkti 1, § 4 lõike 1 punkti 4, § 5 lõike 1 punkti 3 ja lõike 4, § 13 lõike 2 punkti 1 ning Tallinna Linnavolikogu 3. märtsi 2005 määrusega nr 18 kinnitatud Tallinna kohanimede määramise korra punktide 1.3.3, 2.2.2 ja 3.5 alusel.

 

 

 

§ 1. Määrata Pirita Linnaosas Laiaküla asumis Pärnamäe tee 29 ja 29a kinnistute detailplaneeringuga tekkivale uuele tänavale nimeks Pärnaõie tee vastavalt lisale.

§ 2. Tallinna Linnaplaneerimise Ametil määrata Pärnaõie tee nime alusel moodustatavatele kinnistutele aadressid.

§ 3. Pirita Linnaosa Valitsusel kindlustada uute tänavasiltide ja omanike poolt numbrimärkide paigaldamine vastavalt tänava ja hoonestuse väljaehitamise ajaks.

§ 4. Määrus jõustub 20. juulil 2006.

Jüri Ratas

Linnapea

Merike Alep

Linnakantselei juriidilise osakonna juhataja asetäitja linnasekretäri ülesannetes

Tallinna Linnavalitsuse

17. juuli 2006 määruse nr 64

“Tänavanime määramine Pirita linnaosas“

LISA

Pärnaõie tee skeem

Pärnaõie tee skeem

Merike Alep

Linnakantselei juriidilise osakonna juhataja asetäitja

linnasekretäri ülesannetes