Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid
 
20.07.2006- ...

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tänavanime määramine Pirita linnaosas
Tallinna Linnavalitsus 17.07.2006 määrus number 64 [RT IV, 07.08.2013, 42]
Jõustumine:20.07.2006
Redaktsiooni kehtivus:20.07.2006 - ... [RT IV, 07.08.2013, 42]

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

MÄÄRUS

 

 

 

Tallinn

17. juuli 2006  nr 64

 

 

 

Tänavanime määramine Pirita linnaosas

 

 

 

Määrus kehtestatakse Kohanimeseaduse §  3 lõike 7 punkti 1, § 4 lõike 1 punkti 4, § 5 lõike 1 punkti 3 ja lõike 4, § 13 lõike 2 punkti 1 ning Tallinna Linnavolikogu 3. märtsi 2005 määrusega nr 18 kinnitatud Tallinna kohanimede määramise korra punktide 1.3.3, 2.2.2 ja 3.5 alusel.

 

 

 

§ 1. Määrata Pirita Linnaosas Laiaküla asumis Pärnamäe tee 29 ja 29a kinnistute detailplaneeringuga tekkivale uuele tänavale nimeks Pärnaõie tee vastavalt lisale.

§ 2. Tallinna Linnaplaneerimise Ametil määrata Pärnaõie tee nime alusel moodustatavatele kinnistutele aadressid.

§ 3. Pirita Linnaosa Valitsusel kindlustada uute tänavasiltide ja omanike poolt numbrimärkide paigaldamine vastavalt tänava ja hoonestuse väljaehitamise ajaks.

§ 4. Määrus jõustub 20. juulil 2006.

Jüri Ratas

Linnapea

Merike Alep

Linnakantselei juriidilise osakonna juhataja asetäitja linnasekretäri ülesannetes

Tallinna Linnavalitsuse

17. juuli 2006 määruse nr 64

“Tänavanime määramine Pirita linnaosas“

LISA

Pärnaõie tee skeem

Pärnaõie tee skeem

Merike Alep

Linnakantselei juriidilise osakonna juhataja asetäitja

linnasekretäri ülesannetes