Tallinna Linnavalitsus 17.07.2006 määrus number 64.
Tänavanime määramine Pirita linnaosas

Aktile viitab

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine