Kasutaja  
Parool

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tänavanime määramine Lasnamäe linnaosas
Tallinna Linnavalitsus 17.07.2006 määrus number 63 [RT IV, 07.08.2013, 45]
Jõustumine:20.07.2006
Redaktsiooni kehtivus:20.07.2006 - ... [RT IV, 07.08.2013, 45]

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

MÄÄRUS

 

 

 

Tallinn

            17. juuli  2006 nr 63

 

 

 

Tänavanime määramine Lasnamäe linnaosas

 

 

 

Määrus kehtestatakse Kohanimeseaduse §  3 lõike 7 punkti 1, § 4 lõike 1 punkti 4, § 5 lõike 1 punkti 3 ja lõike 4, § 13 lõigete 1 ja 2 punkti 1 ning Tallinna Linnavolikogu 3. märtsi 2005 määrusega nr 18 kinnitatud Tallinna kohanimede määramise korra punktide 1.3.3, 2.2.2 ja 3.5 alusel.

 

 

 

§ 1. Määrata Lasnamäe linnaosas Sõjamäe asumis Betooni tn 7a kinnistu ja lähiala detailplaneeringu kehtestamisega tekkivatele uutele tänavatele nimeks Silluse tänav ja Sõstramäe tänav vastavalt lisale.

§ 2. Tallinna Linnaplaneerimise Ametil määrata Silluse tänava ja Sõstramäe tänava nime alusel moodustatavatele kinnistutele aadressid.

§ 3. Lasnamäe Linnaosa Valitsusel kindlustada uute tänavasiltide ja omanike poolt numbrimärkide paigaldamine vastavalt tänavate ja hoonestuse väljaehitamise ajaks.

§ 4. Määrus jõustub 20. juulil 2006.

Jüri Ratas

Linnapea

Merike Alep

Linnakantselei juriidilise osakonna juhataja asetäitja linnasekretäri ülesannetes

Tallinna Linnavalitsuse

17. juuli 2006 määruse nr 63

“Tänavanimede määramine Lasnamäe linnaosas”

LISA

Sõstramäe tänava ja Silluse tänava asukoha skeem

Sõstramäe tänava ja Silluse tänava asukoha skeem

Merike Alep

Linnakantselei juriidilise osakonna juhataja asetäitja

linnasekretäri ülesannetes