Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna Linnavalitsuse 7. juuni 2006 korralduse nr 1229-k muutmine (Tallinna Kesklinna Sotsiaalkeskuse teenuste hindade kehtestamine)
Tallinna Linnavalitsus 28.06.2006 korraldus number 1497
Kehtetuks tunnistamine:01.08.2010
Redaktsiooni kehtivus: - 31.07.2010

AKTI TUNNISTAB KEHTETUKS:
Tlv k 09.06.2010 nr 969, jõustumine 01.08.2010

 

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

28. juuni 2006 nr 1497-k

 

 

Tallinna Linnavalitsuse 7. juuni 2006 korralduse nr 1229-k muutmine

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 3 ja Haldusmenetluse seaduse § 59 ja 64 lg 1 alusel, kooskõlas Tallinna põhimääruse § 49 lg 3, Tallinna Linnavalitsuse 30. oktoobri 2002 määrusega nr 117 „Hindade kehtestamine linna asutustes”, 11. juuni 2003 määrusega nr 64 kinnitatud linna hoolekandeasutuse Tallinna Kesklinna Sotsiaalkeskuse põhimääruse p 2.1.1, 2.1.3 ja 2.1.5 ning arvestades Tallinna Kesklinna Valitsuse ettepanekut:

 

 

 

     

1. Muuta Tallinna Linnavalitsuse 7. juuni 2006 korralduse nr 1229-k “Tallinna Kesklinna  Sotsiaalkeskuse teenuste hindade kehtestamine” punkti 1.5.3.1 ja asendada selles sõnad „15 krooni;” sõnadega „5 krooni;”.

2. Tallinna Kesklinna Valitsusel teha korraldus teatavaks linna hoolekandeasutusele Tallinna Kesklinna Sotsiaalkeskus ja avaldada ajalehes, milles Tallinna linn avaldab ametlikke teadaandeid.

3. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Jüri Ratas

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär