Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Akt viitab
 
Tlv k 26.02.1999 nr 1436
Aktile viitab
 
Tlv k 20.01.2010 nr 50
 
Tlv k 30.12.2009 nr 2173
 
Tlv k 18.10.2006 nr 2071
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Endise kinnistu nr 142 maa osaline mittetagastamine
Tallinna Linnavalitsus 28.06.2006 korraldus number 1416
Redaktsiooni kehtivus:28.06.2006 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

28. juuni 2006 nr 1416-k

 

 

Endise kinnistu nr 142
maa osaline mittetagastamine

 

 

 

Maareformi seaduse § 6 lg 2 p 3, § 7 lg 1, § 13 alusel ja tulenevalt Õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise ja kompenseerimise Tallinna linnakomisjoni 03. märtsi 1997 otsusest nr 8572, Tallinna Linnavalitsuse 26. veebruari 1999 korraldusest nr 1436-k, Eesti Erastamisagentuuri                    18. mai 1999.a. käskkirjast nr 268 ning õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise toimiku             nr 10148 materjalidest:

 

 

1. Mitte tagastada Mustamäe linnaosas endisel Harjumaal, Harku mõisast eraldatud maaüksus “Ruh“, endise kinnistu nr 142 maad pindalaga 1500 m2 (üldpindala 2230 m2), kuna käesoleval ajal aadressil Iva tn 10 asuvad teisele isikule kuuluvad ehitised ning maa on ostueesõigusega erastatud, pindalaga 5585 m2, katastritunnusega 78405:502:1790 ja kinnistatud Tallinna Linnakohtu kinnistusosakonnas.

2. Alustada mittetagastatava maa-ala kompenseerimise menetlust ning kompenseeritava maa maksumuse määramist järgmisele isikule:

Avo Grün, isikukood XXXXXXXXXXX, elukoht XXXX, Tallinn.

3. Endise kinnistu nr 142 maa tagastamise taotlus 730 m2 osas lahendatakse järgnevates Tallinna Linnavalitsuse korraldustes.

4. Tallinna Maa-ametil teha korraldus teatavaks punktis 2 nimetatud isikule.

5. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) kahe kuu jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

 

Jüri Ratas

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär