Tallinna Linnavolikogu 22.06.2006 määrus number 45.
Tallinna linna heakorra eeskiri

Akt viitab

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine
1 Puu raie- ja hoolduslõikusloa andmise tingimused ja kord Tvk m 45 25.08.2005 01.09.2005
2 Heitvee kohtkäitluse ja äraveo eeskirja kinnitamine Tvk m 37 05.10.2000 01.11.2000 RT IV, 29.11.2013, 7