Tallinna Linnavolikogu 22.06.2006 määrus number 45.
Tallinna linna heakorra eeskiri

Akti tunnistab kehtetuks

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine