Tallinna Linnavolikogu 22.06.2006 määrus number 45.
Tallinna linna heakorra eeskiri

Akt tunnistab kehtetuks

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine
1 Tallinna linna heakorra eeskirja kinnitamine Tvk m 77 19.12.2002 24.12.2002