Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Volituste andmine Priit Pärtelpojale (Tallinna linna esindamiseks linna omandis olevate korteriomandite aadressil Nõmme tee 19 reaalosadeks ümberjagamisel)
Tallinna Linnavalitsus 21.06.2006 korraldus number 1371
Redaktsiooni kehtivus:21.06.2006 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

21. juuni 2006 nr  1371-k

 

 

Volituste andmine Priit Pärtelpojale

 

 

 

Korteriomandiseaduse § 4 lg 4, Asjaõigusseaduse § 54  alusel ja kooskõlas Tallinna põhimääruse § 44 lg1 p 2 ning tulenevalt Kristiine Linnaosa Valitsuse ettepanekust:

 

 

1. Volitada Tallinna Elamumajandusameti juhataja asetäitjat Priit Pärtelpoega esindama Tallinna linna Tallinna linna omandis olevate korteriomandite aadressil Nõmme tee 19 reaalosade ümberjagamisel.

2. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks Priit Pärtelpojale.

3. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Jüri Ratas

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär