Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
"Tallinna Linnavolikogu 15. detsembri 2005 määruse nr 63 "Tallinna ühistranspordis sõidu eest tasumise kord ja sõidupiletite hinnad" muutmine"
Tallinna Linnavolikogu 15.06.2006 määrus number 32
Jõustumine:01.07.2006
Kehtetuks tunnistamine:01.01.2007
Redaktsiooni kehtivus:01.07.2006 - ...

KEHTETU:

Tvk m 14.12.2006 nr 73 jõust. 01.01.2007

 

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

MÄÄRUS

 

 

Tallinn

15. juuni 2006 nr 32

 

 

“Tallinna Linnavolikogu 15. detsembri 2005 määruse nr 63 “Tallinna ühistranspordis sõidu eest tasumise kord ja sõidupiletite hinnad“ muutmine“

 

 

 

Määrus kehtestatakse Ühistranspordiseaduse § 29 lõike 3 alusel ja kooskõlas Kaitseväeteenistuse seaduse § 9 ja Tallinna põhimääruse § 6 lõike 1 punktiga 7.

 

 

§ 1.  Tallinna Linnavolikogu 15. detsembri 2005 määruses nr 63 “Tallinna ühistranspordis sõidu eest tasumise kord ja sõidupiletite hinnad“ tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 täiendatakse punktiga 16 järgmises sõnastuses:

“16) kaitseväe ajateenija on Kaitseväeteenistuse seaduse alusel ajateenistuskohustuse täitmisele kutsutud kaitseväekohustuslane. Ajateenijad jagunevad sõjaväelise auastme järgi sõduriteks ja nooremallohvitserideks.“;

2) paragrahvi 5 täiendatakse punktiga 17 järgmises sõnastuses:

“17) kaitseväe vormiriietuses ajateenijal.“;

3) paragrahvi 7 lõiget 2 täiendatakse punktiga 12 järgmises sõnastuses:

“12) kaitseväe ajateenijatel – isikutunnistus (ID kaart) või väeosa tõend ajateenistuses viibimise kohta.“.

§ 2.  Määrus jõustub 1. juulil 2006.

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees