Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna Linnavolikogu 25. augusti 2005 määruse nr 43 "Tallinna linna avaliku korra eeskiri ja avaliku koosoleku korraldamise nõuded" muutmine
Tallinna Linnavolikogu 15.06.2006 määrus number 33
Jõustumine:22.06.2006
Redaktsiooni kehtivus:22.06.2006 - ...

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

MÄÄRUS

 

 

Tallinn

15. juuni 2006 nr 33

 

 

Tallinna Linnavolikogu 25. augusti 2005 määruse nr 43 “Tallinna linna avaliku korra eeskiri ja avaliku koosoleku korraldamise nõuded“ muutmine

 

 

 

Määrus kehtestatakse Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 punkti 363 ja Tallinna põhimääruse § 26 lg 1 punkti 363 alusel ja kooskõlas siseministri 27. detsembri 2005 määruse nr 91 “Põhja-Eesti Päästekeskuse põhimäärus“ § 1 lõikega 1 ja § 15.

 

 

§ 1.  Tallinna Linnavolikogu 25. augusti 2005 määruses nr 43 “Tallinna linna avaliku korra eeskiri ja avaliku koosoleku korraldamise nõuded“ tehakse järgmised muudatused:

1) § 4 täiendatakse lõikega 3 järgmises sõnastuses: (3) Hasartmängukohtade välisvalgustuses ei ole lubatud vilkuvate reklaamtulede kasutamine.“;

2) § 8 lõikes 2, § 9 lõigetes 1 ja 2 ning lisades 1 ja 3 asendatakse sõnad Harjumaa Päästeteenistus“ sõnadega Põhja-Eesti Päästekeskus“.

§ 2.  Määrus jõustub 22. juunil 2006. § 1 punkti 1 rakendatakse alates 1. septembrist 2006.

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees