Tänavanime määramine Haabersti linnaosas

Tallinna Linnavalitsus 14.06.2006 määrus number 52
jõustumine 19.06.2006

Redaktsiooni kehtivus 19.06.2006 - ...

 

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

 

MÄÄRUS

 

 

 

 

 

Tallinn

  14. juuni 2006 nr 52

 

 

 

 

 

Tänavanime määramine Haabersti linnaosas

 

 

 

 

 

 

Määrus kehtestatakse Kohanimeseaduse §  3 lõike 7 punkti 1, § 4 lõike 1 punkti 4, § 5 lõike 1 punkti 3 ja lõike 4, § 13 lõike 1 ning Tallinna Linnavolikogu 3. märtsi 2005 määrusega nr 18 kinnitatud Tallinna kohanimede määramise korra punktide 1.3.3, 2.2.2 ja 3.5 alusel.

 

 

 

 

 

§ 1.  Määrata Haabersti linnaosas Kakumäe asumis osaliselt kehtestatud Tiskre tee 23, 25, 27 ja 29b kruntide ning lähiala detailplaneeringuga tekkivale uuele  tänavale nimeks Vana-Umboja  tänav vastavalt lisale.

§ 2.  Tallinna Linnaplaneerimise Ametil määrata  Vana-Umboja tänava nime alusel moodustatavatele kinnistutele aadressid.

§ 3.  Haabersti Linnaosa Valitsusel kindlustada uute tänavasiltide ja omanike poolt numbrimärkide paigaldamine vastavalt tänava ja hoonestuse väljaehitamise ajaks.

§ 4.  Määrus jõustub 19. juunil 2006.

 

 

 

 

 

Jüri Ratas

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär

 

 

 

Tallinna Linnavalitsuse

14. juuni 2006 määruse nr 52 

“Tänavanime määramine Haabersti linnaosas“

LISA

 

Vana-Umboja tänava skeem

 

 

 

 

 

Vana-Umboja tänava skeem

 

 

 

Toomas Sepp

Linnasekretär