Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tasuta sõidu õiguse andmine Tallinna ühtse piletisüsteemi ühistranspordis III Kalevi mängude osalejatele 26. juunist - 2. juulini 2006
Tallinna Linnavolikogu 15.06.2006 otsus number 207
Redaktsiooni kehtivus:15.06.2006 - ...

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

OTSUS

 

 

Tallinn

15. juuni 2006 nr 207

 

 

 

 

Tasuta sõidu õiguse andmine Tallinna ühtse piletisüsteemi ühistranspordis III Kalevi mängude osalejatele 26. juunist - 2. juulini 2006

 

 

 

Ühistranspordiseaduse § 29 lg 3 ja Tallinna Linnavolikogu 24. jaanuari 2002 määruse nr 6 alusel ja kooskõlas Tallinna põhimääruse § 6 lg 1 p 7 ning tulenevalt Eesti Spordiseltsi Kalev 07.02.2006 kirjast nr 2/18.

 

 

Tallinna Linnavolikogu

 

o t s u s t a b:

 

1. Anda tasuta sõidu õigus Tallinna ühtse piletisüsteemi ühistranspordis III Kalevi mängude osalejatele 26. juunist - 2. juulini 2006 osavõtjakaardi ettenäitamisel.

2. Tallinna Linnavalitsusel katta kulutused seoses osavõtjatele tasuta sõidu võimaldamisega Tallinna Linnavalitsuse reservfondist.

3. Tallinna Linnavalitsusel teha otsus teatavaks Tallinna Transpordiametile

4. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees