Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna Linnavalitsuse 30. juuli 2003 korralduse nr 1751-k "Kressi tee 17, Pojengi tee 27 A ja Tolmuka tee 30/Kressi tee 31 A maa osaline tagastamine ja Tallinna Linnavalitsuse 12. detsembri 2001 korralduse nr 5184-k kehtetuks
Tallinna Linnavalitsus 14.06.2006 korraldus number 1259
Redaktsiooni kehtivus:14.06.2006 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

14. juuni 2006 nr 1259-k

 

 

Tallinna Linnavalitsuse 30. juuli 2003 korralduse nr 1751-k “Kressi tee 17, Pojengi tee 27 A ja Tolmuka tee 30 / Kressi tee 31 A maa osaline tagastamine ja Tallinna Linnavalitsuse 12. detsembri 2001 korralduse nr 5184-k kehtetuks tunnistamine“ muutmine

 

 

 

Maareformi seaduse § 6 lg 1, Maakatastriseaduse § 20 lg 5 alusel ja kooskõlas Vabariigi Valitsuse 05. veebruari 1993 määrusega nr 36 kinnitatud “Õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise kord“ punkti 57 alapunktiga 11 ning tulenevalt Tallinna Maa-ameti poolt 21. märtsil 2006 koostatud katastriüksuse plaanist töö nr IR-200 ja maa tagastamise toimiku number 845 materjalidest:

 

 

1. Muuta Tallinna Linnavalitsuse 30. juuli 2003 korralduse nr 1751-k “Kressi tee 17, Pojengi tee 27 A ja Tolmuka tee 30 / Kressi tee 31 A maa osaline tagastamine ja Tallinna Linnavalitsuse 12. detsembri 2001 korralduse nr 5184-k kehtetuks tunnistamine“ punkte 4.2 ja 10 järgnevalt:

“4.2 pindala: 840 m2;

10. Endise kinnistu nr 11463 maa tagastamise või kompenseerimise taotlus maa-ala, suurusega 99004 m2, osas lahendatakse järgnevates Tallinna Linnavalitsuse korraldustes.“

2. Tallinna Maa-ametil teha korraldus teatavaks Salme-Elisabet Lähker´ile ja Harry Lähker´ile.

3. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) kahe kuu jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Jüri Ratas

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär