Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna Kesklinna Sotsiaalkeskuse teenuste hindade kehtestamine
Tallinna Linnavalitsus 07.06.2006 korraldus number 1229
Kehtetuks tunnistamine:01.08.2010
Redaktsiooni kehtivus: - 31.07.2010

AKTI TUNNISTAB KEHTETUKS:
Tlv k 09.06.2010 nr 969, jõustumine 01.08.2010

 

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

7. juuni  2006 nr 1229-k

 

 

Tallinna Kesklinna Sotsiaalkeskuse teenuste hindade kehtestamine

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 3 alusel, kooskõlas Tallinna põhimääruse § 49 lg 3, Tallinna Linnavolikogu  29. mai 2003 määrusega nr 34 kinnitatud Linnavara kasutusse andmise korra  p 2.2, Tallinna Linnavalitsuse 30. oktoobri 2002 määrusega nr 117 „Hindade kehtestamine linna asutustes”, 11. juuni 2003 määrusega nr 64 kinnitatud linna hoolekandeasutuse Tallinna Kesklinna Sotsiaalkeskus põhimääruse p 2.1.1, 2.1.3 ja 2.1.5  ning arvestades Tallinna Kesklinna Valitsuse ettepanekut:

 

     

1. Kehtestada Tallinna linna hoolekandeasutuse Tallinna Kesklinna Sotsiaalkeskus teenuste hinnad koos käibemaksuga alates 12. juunist 2006 alljärgnevalt:

 

1.1 Ringides ja kursustel osalemine:

1.1.1 huviringid: 1 kord nädalas   10 krooni kuus;

                             2 korda nädalas         20 krooni kuus;

1.1.2  keelekursused, arvutikursused ja võimlemine:

         2 korda nädalas                             50 krooni kuus.

1.2 Saali või sauna üürimine 1 tund        100 krooni.

1.3 Pesemisteenused:

1.3.1 sauna kasutamine 1 tund 30 krooni;

1.3.2 duši kasutamine   15 minutit           5 krooni;

1.3.3 pesu pesemine 1 masinatäis          20 krooni;

1.3.4 pesu kuivatamine 1 masinatäis  10 krooni.

1.4 Pesu triikimine 1 masinatäis             20 krooni.

1.5  Toitlustamine:

1.5.1 Tallinna Kesklinna Sotsiaalkeskuses vastavalt menüüga kinnitatud hinnakirjale;

1.5.2 Tallinna Kesklinna Valitsuse sotsiaalhoolekande osakonna poolt esitatud nimekirja alusel Tallinna Kesklinna Sotsiaalkeskuses omaosalustasuga 1 söögikord 5 krooni;

1.5.3 sooja toidu kojuviimine:

1.5.3.1 Tallinna Kesklinna Valitsuse sotsiaalhoolekande osakonna poolt esitatud nimekirja alusel

alusel omaosalustasuga 1 söögikord 15 krooni;

1.5.3.2 ettetellimisel Tallinna Kesklinna Valitsuse sotsiaalhoolekande osakonna poolt esitatud nimekirja alusel 1 söögikord 17 krooni.

 

2. Tallinna Kesklinna Valitsuse poolt korraldatavad üritused on tasuta.

 

3. Tallinna Kesklinna Valitsusel teha korraldus teatavaks linna hoolekandeasutusele Tallinna Kesklinna Sotsiaalkeskus ja avaldada ajalehes, milles Tallinna linn avaldab ametlikke teadaandeid.

4. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

Jüri Ratas

Linnapea

Tiina Kitsing

 

Linnakantselei juriidilise osakonna juhataja  linnasekretäri ülesannetes