Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Linnavalitsuse seisukoha esitamine Tallinna Linnavolikogu määruse eelnõu nr 189 "Tallinna Linnavolikogu 30. jaanuari 2003 määruse nr 9 "Parkimistasu kehtestamine" muutmine" kohta
Tallinna Linnavalitsus 17.05.2006 istungi protokoll number 28/33
Jõustumine:17.05.2006
Redaktsiooni kehtivus:17.05.2006 - ...

VÄLJAVÕTE

 

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

ISTUNGI PROTOKOLL

 

 

Tallinn

17. mai 2006 nr 28

 

 

Päevakorrapunkt 33

 

 

 

Linnavalitsuse seisukoha esitamine Tallinna Linnavolikogu määruse eelnõu nr 189 „Tallinna Linnavolikogu 30. jaanuari 2003 määruse nr 9 „Parkimistasu kehtestamine“ muutmine“ kohta

 

 

 

 

O t s u s t a t i:

 

Toetada Tallinna Linnavolikogu määruse eelnõu nr 189 „Tallinna Linnavolikogu 30. jaanuari 2003 määruse nr 9 „Parkimistasu kehtestamine“ muutmine“ § 1 punkte 1 ja 4 ning § 2 ja § 3 ning mitte toetada esitatud kujul § 1 punkte 2 ja 3 seletuskirjas toodud põhjustel.

 

 

 

 

Taavi Aas

 

Abilinnapea linnapea ülesannetes

Toomas Sepp

 

Linnasekretär

 

VÄLJAVÕTE ÕIGE