Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Teede ja tänavate sulgemise maksust vabastamine ja liikluskorraldus Saurix Petrooloumi - XLV Kalevi suursõidu ajal
Tallinna Linnavalitsus 17.05.2006 korraldus number 1009
Redaktsiooni kehtivus:17.05.2006 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

17. mai 2006 nr 1009-k

 

Teede ja tänavate sulgemise maksust vabastamine ja liikluskorraldus Saurix Petrooleumi - XLV Kalevi suursõidu ajal

 

 

 

Liiklusseaduse § 2 lg 4 ja § 45 lg 3, Teeseaduse § 33 lg 3, Tallinna Linnavolikogu 20. detsembri 2004 määruse nr 56 “Teede ja tänavate sulgemise maksu kehtestamine“ punkti 7.3.4 ja Tallinna Linnavolikogu 24. jaanuari 2002 määruse nr 8 “Liiklusseadusega kohalikule omavalitsusele antud liikluse korraldamise ja liiklusohutuse tagamise õiguse delegeerimine“ alusel ning tulenevalt  Mittetulundusühingu Mootorispordi- ja Turismiklubi KALEV 13. veebruari 2006 taotlusest “SAURIX PETROOLEUMI - XLV KALEVI SUURSÕIT EESTI TT“ läbiviimiseks 3. juunil 2006 ja asjaolust, et tegemist on rahvusvahelise spordiüritusega, mis on suunatud laiemale avalikkusele ning mida korraldab mittetulundusühing:

 

 

1. Lubada mootorispordivõistluse XLV Kalevi Suursõit Eesti TT läbiviimiseks sulgeda liikluseks 3. juunil 2006 kella 07.00-st kuni 19.00-ni järgmised Tallinna teed ja tänavad:

1.1 Kose tee Rummu teest Lükati teeni;

1.2 Lükati tee Kose teest Kloostrimetsa teeni;

1.3 Kloostrimetsa tee Lükati teest Pirita teeni;

1.4 Pirita tee linnast väljuv suund  Kloostrimetsa teest Rummu teeni.

2. Vabastada Mittetulundusühing Mootorispordi- ja Turismiklubi KALEV (registrikood 80052956) punktis 1 nimetatud tänavate sulgemisel teede ja tänavate sulgemise maksust.

3. Tallinna Autobussikoondise Aktsiaseltsil 3. juunil 2006 kella 7.00-st kuni võistluste lõpuni (orienteeruvalt kella 19.00-ni):

3.1 jätta ära autobussiliinidel nr 1A, 8, 34A ja 38 linnast väljuval suunal Rummu ja Pirita peatused;

3.2 suunata liini nr 5 autobussid ümbersõidule Narva maantee, Kose tee, Vabaõhukooli tee, Rahvakooli tee, Puhkekodu tee, Kelluka tee ja Narva maantee kaudu;

3.3 suunata liini nr 34A autobussid ümbersõidule Merivälja-, Randvere-, Pärnamäe- ja Muuga tee kaudu;

3.4 suunata liini nr 38 autobussid ümbersõidule Merivälja tee ja Randvere tee kaudu;

3.5 teha peatused ümbersõidumarsruudile jäävates peatustes;

3.6 paigaldada ärajäävatesse peatustesse vastav info.

4. Aktsiaseltsil MRP Linna Liinid 3. juunil 2006 kella 7.00-st kuni võistluste lõpuni (orienteeruvalt kella 19.00-ni):

4.1 suunata liini nr 49 autobussid ümbersõidule Pärnamäe-, Randvere- ja Merivälja tee kaudu;

4.2 teha peatused ümbersõidumarsruudile jäävates peatustes;

4.3 paigaldada ärajäävatesse peatustesse vastav info.

5. Transpordiametil avaldada korraldus ajalehes, milles Tallinna linn avaldab ametlikke teadaandeid ja teha korraldus teatavaks punktides 2- 4 nimetatud isikutele.

6. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

Taavi Aas

Abilinnapea

Toomas Sepp

linnapea ülesannetes

Linnasekretär