Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna linnale kuuluva ehitise pinna reklaamialaseks tegevuseks kasutusse andmise korra ja reklaamimaksumääruse täitmine alates 2003. aastast
Tallinna Linnavolikogu 04.05.2006 otsus number 152
Redaktsiooni kehtivus:04.05.2006 - ...

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

OTSUS

 

 

Tallinn

4. mai 2006 nr 152

 

 

 

 

Tallinna linnale kuuluva ehitise pinna reklaamialaseks tegevuseks kasutusse andmise korra ja reklaamimaksumääruse täitmine alates 2003. aastast

 

 

 

Juhindudes Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 48 lõikest 3 ja Tallinna põhimääruse § 33 ning tulenevalt linnavolikogu revisjonikomisjoni kontrollaktist nr 10/05, 6. märtsi 2006 otsusest ning linnavalitsuse 22. märtsi 2006 seisukohast revisjonikomisjoni kontrollakti ja otsuse kohta,

 

 

Tallinna Linnavolikogu

 

o t s u s t a b:

 

1. Tallinna Linnavalitsusel:

1.1 töötada välja ja esitada linnavolikogule ettepanekud pinna reklaamialaseks tegevuseks kasutusse andja ning reklaamimaksu määra muutmiseks alates 2007. aastast;

1.2 tagada välimeedia ettevõtjatega kehtivate lepingute õigeaegne lõpetamine ja uute lepingute sõlmimine avaliku konkursi tulemusena;

1.3 töötada välja välireklaami paigaldamise, eksponeerimise ja sobivuse põhimõtted ning reklaamikandjate tüüplahendused 2006. aasta jooksul.

2. Tallinna Linnavolikogu Kantseleil teha otsus teatavaks Tallinna Linnavalitsusele ja Tallinna Ettevõtlusametile.

3. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees