Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Aktile on aluseks
 
Tvk m 24.01.2002 nr 6
Akt viitab
 
Tvk m 09.12.2004 nr 43
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Raha eraldamine Tallinna Kommunaalametile 25 ajutise välikäimla paigaldamiseks
Tallinna Linnavalitsus 03.05.2006 korraldus number 895
Redaktsiooni kehtivus:03.05.2006 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

3. mai 2006 nr 895-k

 

 

Raha eraldamine Tallinna Kommunaalametile  25 ajutise välikäimla paigaldamiseks

 

 

 

Valla- ja linnaeelarve seaduse § 17  ja  Tallinna Linnavolikogu 24. jaanuari 2002 määrusega  nr 6 kinnitatud Tallinna linna reservfondist raha eraldamise ja kasutamise korra punkti 4.1.1 alusel  ning kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 9. detsembri 2004 määrusega nr 43 kinnitatud Tallinna Kommunaalameti põhimääruse punktiga  2.1.13:

 

 

1. Eraldada linnavalitsuse reservfondist Tallinna Kommunaalametile 100 000 (ükssada tuhat) krooni 25 ajutise välikäimla paigaldamiseks.

2. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks Tallinna Kommunaalametile.

3. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Jüri Ratas

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär