Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Muudatused Kristiine Linnaosa Halduskogu koosseisus
Tallinna Linnavolikogu 20.04.2006 otsus number 132
Redaktsiooni kehtivus:20.04.2006 - ...

 

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

OTSUS

 

 

Tallinn

20. aprill 2006 nr 132

 

 

 

 

Muudatused Kristiine Linnaosa Halduskogu koosseisus

 

 

 

 

Lähtudes Tallinna põhimääruse § 91 lg 2 p 3 ja § 92 ning võttes aluseks Marika Tuusi ja Elmar Kruusma isiklikud avaldused,

 

 

Tallinna Linnavolikogu

 

o t s u s t a b:

 

1. Muuta Tallinna Linnavolikogu 15. novembri 2005 otsuse nr 278 “Tallinna linnaosade halduskogude koosseisude kinnitamine“ lisa järgnevalt:

1.1 taastada Elmar Kruusma volitused Kristiine Linnaosa Halduskogu liikmena ja lõpetada Jaan Rüütmanni volitused;

1.2 peatada Marika Tuusi volitused Kristiine Linnaosa Halduskogu liikmena 1. maini 2007 ning kinnitada halduskogu liikmeks Jaan Rüütmann.

2. Kristiine Linnaosa Valitsusel teha otsus punktis 1 nimetatud isikutele teatavaks.

3. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees