Tallinna Linnavalitsus 19.04.2006 korraldus number 738.
Vanasadama ja Linnahalli vahelise maa-ala detailplaneeringu koostamise algatamine

Akti tunnistab kehtetuks

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine