Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Parkimistasu soodustuste andmine ja soodustuste andmisest keeldumine
Tallinna Linnavalitsus 12.04.2006 korraldus number 709
Redaktsiooni kehtivus:12.04.2006 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

12. aprill 2006 nr 709-k

 

 

Parkimistasu soodustuste andmine ja soodustuste andmisest keeldumine

 

 

 

Tallinna Linnavolikogu 30. jaanuari 2003 määruse nr 9 punktide 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6 ja 8.7 alusel ning tulenevalt Tallinna Linnavalitsuse parkimise sooduslubade väljastamise komisjoni ettepanekutest ja arvestades, et OÜ Kiriku Varahaldus on kasumit tootev äriettevõte:

 

 

1. Anda parkimistasu soodustused korralduse lisas nimetatud asutustele ja isikutele.

2. Mitte anda parkimistasu soodustust OÜ-le Kiriku Varahaldus.

3. Tunnistada kehtetuks Tallinna Linnavalitsuse 22. märtsi 2006 korralduse nr 555-k “Parkimistasu soodustuste andmine ja soodustuste andmisest keeldumine“ lisa punkt 11.

4.  Tallinna Transpordiametil teha korraldus teatavaks korralduse punktis 2 ning lisas nimetatud asutustele ja isikutele.

5. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavaks tegemisest.

 

 

 

 

 

Jüri Ratas

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär

 

 

Tallinna Linnavalitsuse 12. aprilli 2006

                                                                                                                 korralduse nr 709-k

 LISA    

 

 

 

 

 

 

 

Parkimistasu soodustuse saajad:

 

 

 

 

Jrk nr

Parkimisloa taotleja

Parkimisala

Loa hind kroonides

Lubade arv

Kehtivusaja lõpp

1.

Tallinna teenetemärgi kavaler Linnar Priimägi

Tallinn

tasuta

1

31.12.2006

2.

Tallinna teenetemärgi kavaler Madis Martinson

Tallinn

tasuta

1

31.12.2006

3.

Tallinna teenetemärgi kavaler Heino Uuetalu

Tallinn

tasuta

1

31.12.2006

4.

Endine Tallinna Linnavolikogu esimees Sulev Mäeltsemees

Tallinn

tasuta

1

31.12.2006

5.

Harju Maavalitsus

Tallinn

tasuta

1

31.12.2006

 

 

 

 

 

 

Toomas Sepp

Linnasekretär