Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Ajutise komisjoni tegevuse lõpetamine (Lapsehoiu toetuse maksmise korra väljatöötamine)
Tallinna Linnavalitsus 12.04.2006 korraldus number 701
Redaktsiooni kehtivus:12.04.2006 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

12. aprill 2006 nr 701-k

 

 

Ajutise komisjoni tegevuse lõpetamine (Lapsehoiu toetuse maksmise korra väljatöötamine)

 

 

 

Tallinna põhimääruse § 50¹  lõike 6 alusel:

 

 

1. Lõpetada Tallinna Linnavalitsuse 14. detsembri 2005 korraldusega nr 2434-k lapsehoiu toetuse maksmise korra väljatöötamiseks moodustatud ajutise komisjoni tegevus.

2. Tunnistada kehtetuks Tallinna Linnavalitsuse 14. detsembri 2005 korraldus nr 2434-k „Ajutise komisjoni moodustamine (Lapsehoiu toetuse maksmise korra väljatöötamine)“.

3. Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuametil teha korraldus teatavaks Merike Martinsonile, Kaia Jäppinenile, Merle Leopardile, Eerika Rahuojale, Meelis Kondile ja Jaanus Martinovile.

4. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Jüri Ratas

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär