Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna Mustamäe 2. Lasteaed-Algkooli ümberkujundamiskomisjoni moodustamine
Tallinna Linnavalitsus 12.04.2006 korraldus number 699
Redaktsiooni kehtivus:12.04.2006 - 25.04.2007

KEHTETU:

Tlv k 25.04.2007 nr 743

 

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

 

Tallinn

12. aprill 2006 nr 699-k

 

 

 

Tallinna Mustamäe 2. Lasteaed-Algkooli  ümberkujundamiskomisjoni moodustamine

 

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lõike 1 punkti 2, Tallinna põhimääruse § 501 lõike 6, Tallinna Linnavolikogu 19. juuni 2003 määrusega nr 39 kinnitatud Ametiasutuste hallatavate asutuste asutamise, haldamise, ümberkorraldamise ja lõpetamise korra punkti 6.1 ning Tallinna Linnavolikogu 23. veebruari 2006 otsuse nr 60 alusel:

 

 

1. Moodustada Tallinna Mustamäe 2. Lasteaed-Algkooli ümberkujundamiskomisjon (edaspidi komisjon).

2. Kinnitada komisjon koosseisus:

Esimees            Meelis Kond                Tallinna Haridusameti hariduskorralduse teenistuse

direktor;

Aseesimees      Imbi Viisma                  Tallinna Haridusameti hariduskorralduse teenistuse

üldhariduse osakonna peaspetsialist;

Liikmed            Maie Ringo                   Tallinna Haridusameti personaliosakonna juhataja;

Viive Katus                  Tallinna Haridusameti ökonoomikateenistuse

raamatupidamise osakonna pearaamatupidaja asetäitja;

Tiiu Murumägi  Tallinna Haridusameti ökonoomikateenistuse eelarve

                        osakonna ökonomist;

Juhan Tuppits               Tallinna Haridusameti ökonoomikateenistuse

haldusosakonna peaspetsialist;

Mari Toodo                  Tallinna Haridusameti üldosakonna arhivaar;

Veera Mitrošina            Tallinna Mustamäe 2. Lasteaed-Algkooli juhataja;

Tatjana Zaborskaja       Tallinna Mustamäe 2. Lasteaed-Algkooli juhataja asetäitja majanduse alal;

Irina Belokurova           Tallinna Mustamäe 2. Lasteaed-Algkooli asjaajaja.

3. Kutsuda komisjoni töös osalema Valentina Gluhhih, OSAÜHING FREIMON raamatupidaja.

4. Komisjonil alustada ümberkujundamismenetlust 15. maist 2006 ja lõpetada 1. novembriks 2006. Ümberkujundamismenetluse lõpparuanne esitada linnavalitsusele 1. novembriks 2006.

5. Tallinna Haridusametil teha korraldus teatavaks punktides 2 ja 3 nimetatud isikutele.

6. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

 

Jüri Ratas

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär