Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna Laagna Lasteaed-Alkooli ümberkujundamiskomisjoni moodustamine
Tallinna Linnavalitsus 12.04.2006 korraldus number 698
Redaktsiooni kehtivus:12.04.2006 - 25.04.2007

KEHTETU:

Tlv k 25.04.2007 nr 743

 

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

 

Tallinn

12. aprill 2006 nr 698-k

 

 

 

Tallinna Laagna Lasteaed-Algkooli  ümberkujundamiskomisjoni moodustamine

 

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lõike 1 punkti 2,  Tallinna põhimääruse § 501 lõike 6, Tallinna Linnavolikogu 19. juuni 2003 määrusega nr 39 kinnitatud Ametiasutuste hallatavate asutuste asutamise, haldamise, ümberkorraldamise ja lõpetamise korra punkti 6.1 ning Tallinna Linnavolikogu 23. veebruari 2006 otsuse nr 59 alusel:

 

 

1. Moodustada Tallinna Laagna Lasteaed-Algkooli ümberkujundamiskomisjon (edaspidi komisjon).

2. Kinnitada komisjon koosseisus:

esimees            Viivi Lokk                    Tallinna Haridusameti hariduskorralduse teenistuse

üldhariduse osakonna juhataja;

aseesimees       Urve Raudsepp-Alt      Tallinna Haridusameti hariduskorralduse teenistuse

üldhariduse osakonna vanemspetsialist;

liikmed Viive Katus                  Tallinna Haridusameti ökonoomikateenistuse

raamatupidamise osakonna pearaamatupidaja asetäitja;

Malle Meier                  Tallinna Haridusameti ökonoomikateenistuse eelarve

                        osakonna vanemökonomist;

Maie Ringo                   Tallinna Haridusameti personaliosakonna juhataja;

Hans Ruubas                Tallinna Haridusameti ökonoomikateenistuse haldusosakonna vanemspetsialist;

Mari Toodo                  Tallinna Haridusameti üldosakonna arhivaar;

Natalia Kond               Tallinna Laagna Lasteaed-Algkooli juhataja;

Ruth Vaas                    Tallinna Laagna Lasteaed-Algkooli juhataja asetäitja majanduse alal;

Kristiina Jänes              Tallinna Laagna Lasteaed-Algkooli juhataja asetäitja õppe- ja kasvatustöö alal.

3. Kutsuda komisjoni töös osalema Natalja Šabarova, KIVIRA OÜ raamatupidaja.

4. Komisjonil alustada ümberkujundamismenetlust 2. maist 2006 ja lõpetada 1. novembriks 2006. Ümberkujundamismenetluse lõpparuanne esitada linnavalitsusele 1. novembriks 2006.

5. Tallinna Haridusametil teha korraldus teatavaks punktides 2 ja 3 nimetatud isikutele.

6. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

 

Jüri Ratas

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär