Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna Transpordiameti juhataja ametisse nimetamine
Tallinna Linnavalitsus 12.04.2006 korraldus number 656
Redaktsiooni kehtivus:12.04.2006 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

12. aprill 2006 nr 656-k 

 

 

Tallinna Transpordiameti juhataja ametisse nimetamine

 

 

 

Avaliku teenistuse seaduse § 19, § 22 lg 1 ja lg 2, § 24, Tallinna põhimääruse § 44 lg 1 p 7, § 52 lg 1, lg 2 ja lg 8 alusel, kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 15. detsembri 2005 määruse nr 60 § 15 lg 3 ja § 16 lg 3 ja tulenevalt linnapea Jüri Ratase ettepanekust

 

 

1. Nimetada Andres Harjo Tallinna Transpordiameti juhataja ametikohale katseajaga 6 kuud (katseaja lõpp 16. oktoober 2006, vestluse läbiviimise lõpptähtaeg 02. oktoober 2006) alates 17. aprillist 2006.

2. Määrata Tallinna Transpordiameti juhataja Andres Harjo ametipalgaks 24 600 krooni kuus (palgaaste C9) alates 17. aprillist 2006.

3. Andres Harjol on avaliku teenistuse staaži ametisse nimetamise kuupäeva seisuga 16 aastat, 6 kuud ja 9 päeva.

4. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks Andres Harjole  ja Transpordiametile.

5. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

 

Jüri Ratas

Toomas Sepp

Linnapea

Linnasekretär