Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Transpordiameti juhatja kohusetäitmise lõpetamine
Tallinna Linnavalitsus 12.04.2006 korraldus number 655
Redaktsiooni kehtivus:12.04.2006 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

12. aprill 2006 nr  655-k

 

 

Transpordiameti juhataja kohusetäitmise lõpetamine

 

 

 

Avaliku teenistuse seaduse § 65 lg 1, Tallinna põhimääruse § 44 lg 1 p 7, § 52 lg 1, lg 2, lg 8 alusel ja kooskõlas Tallinna Linnavalitsuse 18. jaanuari 2006 korraldusega nr 52-k ning tulenevalt linnapea ettepanekust

 

 

1. Vabastada Transpordiameti juhataja asetäitja Tiit Siimon Transpordiameti juhataja kohusetäitja ülesannetest alates 17. aprillist 2006.

2. Tiit Siimonil anda vastavalt Tallinna linna asutuste asjaajamise aluste punktile 5 asjaajamine ja teenistuse tõttu tema kätte usaldatud vara üle uuele Transpordiameti juhatajale Andres Harjole ning esitada 17. aprillil k.a üleandmis-vastuvõtmisakt kinnitamiseks linnapeale.

3. Linnakantseleil teha korraldus teatavaks Tiit Siimonile, Andres Harjole ja Transpordiametile.

4. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

 

Jüri Ratas

Toomas Sepp

Linnapea

Linnasekretär