Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Paljassaare Sotsiaalmaja direktori ametist vabastamine
Tallinna Linnavalitsus 12.04.2006 korraldus number 654
Redaktsiooni kehtivus:12.04.2006 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

12. aprill 2006 nr 654-k

 

 

Paljassaare Sotsiaalmaja direktori ametist vabastamine

 

 

 

 Harju Maakohtu 13. märtsi 2006 otsuse ja 31. märtsi 2006 kohtumääruse, Tallinna põhimääruse § 44 lõike 1 punkti 7 ja § 52 lõike 9, Paljassaare Sotsiaalmaja põhimääruse punkti 4.1 alusel ning tulenevalt Ülle Kaljut`i avaldusest:

 

 

1. Vabastada Ülle Kaljut Paljassaare Sotsiaalmaja direktori ametikohalt 3. aprillil 2006.

2. Tunnistada kehtetuks Tallinna Linnavalitsuse 8. septembri 2004 korralduse nr 1771-k punkt 1 ja lugeda Peeter Tepp ennistatuks Paljassaare Sotsiaalmaja direktori ametikohale  alates 10. septembrist 2004.

3. Põhja-Tallinna Valitsusel teha korraldus  teatavaks Ülle  Kaljut`ile ja Peeter Tepp`ile.

4. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Jüri Ratas

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär