Tallinna Linnavalitsus 05.04.2006 korraldus number 646.
Viini linnaga sõlmitava koostöölepingu heakskiitmine ja volituste andmine Ain Valdmannile

Akt viitab

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine
1 Tallinna põhimääruse uue redaktsiooni kinnitamine (Tallinna põhimäärus) Tvk m 27 10.10.1996 07.11.1996