Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tolli tn 4 linnamaale valitseja määramine
Tallinna Linnavalitsus 05.04.2006 korraldus number 635
Kehtetuks tunnistamine:01.01.2021
Redaktsiooni kehtivus: - 01.01.2021

AKTI TUNNISTAB KEHTETUKS:
Tlv k 21.12.2020 nr 1415, jõustumine 01.01.2021 

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

 

Tallinn

5. aprill 2006 nr 635-k

 

 

Tolli tn 4 linnamaale valitseja määramine

 

 

 

Tallinna Linnavolikogu 27. novembri 1997 määrusega nr 56 kinnitatud Linnavara valitsemise korra punktide 5, 10 ja 12 ning Tallinna Linnavalitsuse 27. detsembri 2000 määruse nr 91 punkti 1.6 alusel:

 

 

     

1. Määrata Tallinna Linnaarhiiv (asukoht Tolli tn 6, 10133 Tallinn) järgmise linnamaa valitsejaks:

asukoht – Tolli tn 4,

katastritunnus – 78401:101:0078,

pindala – 770 m²,

sihtotstarve – sotsiaalmaa,

maa maksustamishind – 585200 krooni vastavalt maa maksustamishinna 16. märtsi 2006 aktile nr 2896.

2. Tallinna Maa-ametil teha korraldus teatavaks Tallinna Linnaarhiivile.

 

 

 

 

 

Jüri Ratas

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär