Tolli tn 4 linnamaale valitseja määramine

Tallinna Linnavalitsus 05.04.2006 korraldus number 635
Kehtetuks tunnistamine 01.01.2021
Redaktsiooni kehtivus - 01.01.2021

AKTI TUNNISTAB KEHTETUKS:
Tlv k 21.12.2020 nr 1415, jõustumine 01.01.2021 

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

 

Tallinn

5. aprill 2006 nr 635-k

 

 

Tolli tn 4 linnamaale valitseja määramine

 

 

 

Tallinna Linnavolikogu 27. novembri 1997 määrusega nr 56 kinnitatud Linnavara valitsemise korra punktide 5, 10 ja 12 ning Tallinna Linnavalitsuse 27. detsembri 2000 määruse nr 91 punkti 1.6 alusel:

 

 

     

1. Määrata Tallinna Linnaarhiiv (asukoht Tolli tn 6, 10133 Tallinn) järgmise linnamaa valitsejaks:

asukoht – Tolli tn 4,

katastritunnus – 78401:101:0078,

pindala – 770 m²,

sihtotstarve – sotsiaalmaa,

maa maksustamishind – 585200 krooni vastavalt maa maksustamishinna 16. märtsi 2006 aktile nr 2896.

2. Tallinna Maa-ametil teha korraldus teatavaks Tallinna Linnaarhiivile.

 

 

 

 

 

Jüri Ratas

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär