Tallinna linna noortenõukogu koosseisu muutmine

Tallinna Linnavalitsus 05.04.2006 määrus number 26
jõustumine 10.04.2006
Kehtetuks tunnistamine 20.09.2012
Redaktsiooni kehtivus 10.04.2006 - 20.09.2012

AKTI TUNNISTAB KEHTETUKS:
Tlv m 05.09.2012 nr 41, jõustumine 20.09.2012

 

 

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

 

MÄÄRUS

 

 

 

 

 

Tallinn

     5. aprill 2006 nr 26

 

 

 

 

 

Tallinna linna noortenõukogu koosseisu muutmine

 

 

 

 

 

 

Määrus kehtestatakse Tallinna põhimääruse § 501 lg 2 alusel ja kooskõlas Tallinna Linnavalitsuse 11. veebruari 2004 määrusega nr 9 kinnitatud Tallinna linna noortenõukogu põhimääruse punktidega 2.1 kuni 2.3.

 

 

 

 

 

       

§ 1.  Muuta Tallinna Linnavalitsuse 24. märtsi 2004 määrusega nr 29 kinnitatud Tallinna linna noortenõukogu koosseisu alljärgnevalt:

1) arvata noortenõukogu koosseisust välja Irene Taal ja Margus Poola;

2) kinnitada noortenõukogu koosseisu Mittetulundusühingu Eesti Õpilasomavalitsuste Liit esindaja Martti Martinson ja Sotsiaaldemokraatliku Erakonna noortekogu Noored Sotsiaaldemokraadid esindaja Gerd Tarand.

§ 2. Määrus jõustub 10. aprillil 2006.

 

 

 

 

 

Jüri Ratas

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär