Linnavarale valitsema volitatud asutuse määramine (Rummu tee 5)

Tallinna Linnavalitsus 29.03.2006 korraldus number 612

Redaktsiooni kehtivus 29.03.2006 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

29. märts 2006 nr 612-k

 

 

Linnavarale valitsema volitatud asutuse määramine (Rummu tee 5)

 

 

 

Tallinna põhimääruse § 65 lg 5 alusel ja kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 27. novembri 1997 määrusega nr 56 kinnitatud Linnavara valitsemise korra punktidega 3, 6, 7, 8, 15, 17 ja 18 ning Tallinna Linnavolikogu 26. jaanuari 2006 otsusega nr 13:

 

 

1. Määrata Tallinna Spordi- ja Noorsooameti valitsemisel oleva vara Rummu tee 5 asuva hoonetekompleksi valitsema volitatud asutuseks ameti hallatav asutus Pirita Spordikeskus.

2. Linnavara üleandmine ja vastuvõtmine vormistada aktiga.

3. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks Tallinna Spordi- ja Noorsooametile ja linna asutusele Pirita Spordikeskus.

 

 

 

 

Jüri Ratas

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär