Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid
 
29.03.2006- ...

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Linnavarale valitsema volitatud asutuse määramine (Rummu tee 5)
Tallinna Linnavalitsus 29.03.2006 korraldus number 612
Redaktsiooni kehtivus:29.03.2006 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

29. märts 2006 nr 612-k

 

 

Linnavarale valitsema volitatud asutuse määramine (Rummu tee 5)

 

 

 

Tallinna põhimääruse § 65 lg 5 alusel ja kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 27. novembri 1997 määrusega nr 56 kinnitatud Linnavara valitsemise korra punktidega 3, 6, 7, 8, 15, 17 ja 18 ning Tallinna Linnavolikogu 26. jaanuari 2006 otsusega nr 13:

 

 

1. Määrata Tallinna Spordi- ja Noorsooameti valitsemisel oleva vara Rummu tee 5 asuva hoonetekompleksi valitsema volitatud asutuseks ameti hallatav asutus Pirita Spordikeskus.

2. Linnavara üleandmine ja vastuvõtmine vormistada aktiga.

3. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks Tallinna Spordi- ja Noorsooametile ja linna asutusele Pirita Spordikeskus.

 

 

 

 

Jüri Ratas

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär