Tallinna Linnavalitsus 29.03.2006 korraldus number 612.
Linnavarale valitsema volitatud asutuse määramine (Rummu tee 5)

Akt viitab

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine
1 Pirita Velodroomi nime muutmine Tvk o 13 26.01.2006
2 Linnavara valitsemise kord Tvk m 56 27.11.1997 01.03.1998
3 Tallinna põhimääruse uue redaktsiooni kinnitamine (Tallinna põhimäärus) Tvk m 27 10.10.1996 07.11.1996