Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Linnavara tasuta üleandmine aktsiakapitali suurendamiseks mitterahalise sissemaksena Aktsiaseltsile Lääne-Tallinna Keskhaigla
Tallinna Linnavolikogu 23.03.2006 otsus number 91
Redaktsiooni kehtivus:23.03.2006 - ...

 

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

OTSUS

 

 

 

Tallinn

23. märts 2006 nr 91

 

 

 

 

Linnavara tasuta üleandmine aktsiakapitali suurendamiseks mitterahalise sissemaksena Aktsiaseltsile Lääne-Tallinna Keskhaigla

 

 

 

Juhindudes Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 2, Tallinna põhimääruse § 67 lg 1 punktist 1, linnavolikogu 20. märtsi 1997 määrusega nr 8 kinnitatud Linnavara võõrandamise korra punktidest 8, 10.1, 14, 16.3 ja 63.1 ning tulenevalt linnavalitsuse ettepanekust,

 

 

Tallinna Linnavolikogu

 

o t s u s t a b:

 

1. Üle anda tasuta Aktsiaseltsi Lääne-Tallinna Keskhaigla (äriregistrikood 10822269) asukohaga Sõle tn 16, Tallinn, aktsiakapitali suurendamiseks mitterahalise sissemaksena järgmised Tallinna linna omandis olevad kinnistud ja korteriomand väärtusega kokku 164 900 000 (ükssada kuuskümmend neli miljonit üheksasada tuhat) krooni:

1.1 Kopli tn 79 kinnistu, pindala 3 396 m², kinnisturegistri registriosa nr 17021601, katastritunnus 78408:808:0021, sihtotstarve sotsiaalmaa;

1.2 Paldiski mnt 62 kinnistu, pindala 33 833 m², kinnisturegistri registriosa nr 10058701, katastritunnus 78408:804:0100, sihtotstarve sotsiaalmaa;

1.3 Sõle 16/Härjapea tn 27 kinnistu, pindala 37 600 m², kinnisturegistri registriosa nr 17354301, katastritunnus 78408:803:0046, sihtotstarve sotsiaalmaa;

1.4 Ehitajate tee 137 kinnistu, pindala 10 368 m², kinnisturegistri registriosa nr 9350201, katastritunnus 78406:603:0054, sihtotstarve sotsiaalmaa;

1.5 Sõle tn 63 kinnistu, pindala 3 068 m², kinnisturegistri registriosa nr 15006901, katastritunnus 78408:805:2160, sihtotstarve sotsiaalmaa;

1.6 Sõle tn 23 kinnistu, pindala 31 074 m², kinnisturegistri registriosa nr 10129201, katastritunnus 78408:803:6930, sihtotstarve sotsiaalmaa;

1.7 Telliskivi tn 36, korteriomand suurusega 4448/6435, mis on reaalosana mitteeluruum nr M41, üldpinnaga 444,8 m², kinnisturegistri registriosa nr 5863401, katastritunnus 78408:803:5100, sihtotstarve elamu- ja sotsiaalmaa;

1.8 Jaama tn 11 kinnistu, pindala 1 108 m², kinnisturegistri registriosa 15132801, katastritunnus 78404:401:3731, sihtotstarve sotsiaalmaa.

2. Tallinna Linnavalitsusel korraldada punktis 1 nimetatud vara tasuta üleandmine mitterahalise sissemaksena Aktsiaseltsile Lääne-Tallinna Keskhaigla aktsiakapitali.

3. Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuametil teha otsus teatavaks Aktsiaseltsile Lääne-Tallinna Keskhaigla.

4. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees