Maamaksumäära kehtestamine

Tallinna Linnavolikogu 23.03.2006 määrus number 20
jõustumine 01.01.2007

Redaktsiooni kehtivus 04.02.2013 - ...

REDAKTSIOON:

Tvk m 24.01.2013 nr 4 [RT IV, 01.02.2013, 12 - jõust. 04.02.2013]
Tvk m 16.06.2011 nr 23, jõustumine 22.06.2011, rakendatakse alates 01.01.2012
Tvk m 25.03.2010 nr 15, jõustumine 01.04.2010
Tvk m 05.03.2009 nr 7 jõust. 01.04.2009
Tvk m 13.12.2007 nr 46 jõust. 01.01.2008

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

MÄÄRUS

 

 

Tallinn

23. märts 2006 nr 20

 

 

Maamaksumäära kehtestamine
[RT IV, 01.02.2013, 12 - jõust. 04.02.2013]

 

 

 

Määrus kehtestatakse maamaksuseaduse § 5 lg 1 alusel.
[RT IV, 01.02.2013, 12 - jõust. 04.02.2013]

 

 

     

§ 1. Reguleerimisala

Määrusega reguleeritakse Tallinna linna haldusterritooriumil:

1) maamaksumäära kehtestamist;

2) [Kehtetu - RT IV, 01.02.2013, 12 - jõust. 04.02.2013]

3) [Kehtetu - RT IV, 01.02.2013, 12 - jõust. 04.02.2013]

4) [Kehtetu - RT IV, 01.02.2013, 12 - jõust. 04.02.2013]

§ 2. Maamaksumäära kehtestamine

Maamaksumääraks Tallinnas on 2,5% maa maksustamishinnast aastas.
(Tvk m 16.06.2011 nr 23, jõustumine 22.06.2011, rakendatakse alates 01.01.2012)

§ 3. [Kehtetu - RT IV, 01.02.2013, 12 - jõust. 04.02.2013]

§ 4. [Kehtetu - RT IV, 01.02.2013, 12 - jõust. 04.02.2013]

§ 5. [Kehtetu - RT IV, 01.02.2013, 12 - jõust. 04.02.2013]

§ 6. [Kehtetu - RT IV, 01.02.2013, 12 - jõust. 04.02.2013]

§ 7. [Käesolevast tekstist välja jäetud]

§ 8. Määruse jõustumine

Määrus jõustub 1. jaanuaril 2007.

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees