Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Akadeemia tee 34 äriruumide tasuta kasutusse andmine (Avahoolduse Arenduskeskus)
Tallinna Linnavalitsus 22.03.2006 korraldus number 561
Redaktsiooni kehtivus:22.03.2006 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

22. märts 2006 nr  561-k

 

 

Akadeemia tee 34 äriruumide tasuta kasutusse andmine (Avahoolduse Arenduskeskus)

 

 

 

Tallinna põhimääruse § 66 lg 4 alusel, kooskõlas Tallinna Linnavalitsuse 13. augusti 2003 määruse nr 72 punktiga 3 ja 13. augusti 2003 määruse nr 74 punktiga 3 ning arvestades linna asutuse Avahoolduse Arenduskeskus 7. septembri 2005 kirja nr 1-4/63:

 

 

1. Mustamäe Linnaosa Valitsusel anda otsustuskorras linna asutuse Avahoolduse Arenduskeskus (registrikood 75023800) kasutusse tasuta ja tähtajatult Akadeemia tee 34 asuvad keldriruumid nr    1 – 23 ja 25 – 31 korralduse lisas näidatud joonise kohaselt, üldpinnaga 277,0 m² järgmistel tingimustel:

1.1 äriruume kasutatakse kodutute öömaja/varjupaigateenuse osutamiseks;

1.2 kasutaja tasub äriruumide kasutamise eest tasumisele kuuluvad kõrvalkulud (sh hooldus-halduskulud), maksud ja koormised;

1.3 äriruumide allkasutusse andmine on keelatud.

2. Tunnistada kehtetuks Tallinna Linnavalitsuse 17. novembri 2004 korraldus nr 2358-k „Akadeemia tee 34 äriruumide tasuta kasutusse andmine (Tallina Sotsiaal- ja Tervishoiuamet)“.

3. Mustamäe Linnaosa Valitsusel teha korraldus teatavaks Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuametile ja linna asutusele Avahoolduse Arenduskeskus. 

 

 

 

 

 

Jüri Ratas

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär

 

 

LISA