Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna linna finantsjuhtimise mudeli juurutamise projekti juhtrühma koosseisu muutmine
Tallinna Linnavalitsus 22.03.2006 korraldus number 558
Redaktsiooni kehtivus:22.03.2006 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

 

KORRALDUS

 

 

 

 

 

Tallinn

22. märts 2006 nr 558-k

 

 

 

 

 

Tallinna linna finantsjuhtimise mudeli juurutamise projekti juhtrühma koosseisu muutmine

 

 

 

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 2 ja  Tallinna põhimääruse § 50¹ lg 6 alusel:

 

 

 

 

 

1. Muuta Tallinna Linnavalitsuse 12. märtsi 2003 korraldusega nr 658-k moodustatud Tallinna linna finantsjuhtimise mudeli juurutamise projekti juhtrühma koosseisu alljärgnevalt:

1.1 vabastada Ahti Kallaste  juhtrühma esimehe kohalt ja kinnitada ta  juhtrühma liikmeks;

1.2 kinnitada juhtrühma esimeheks Tallinna Linnakantselei finantsdirektori kohusetäitja Katrin Kendra;

1.3 arvata juhtrühma koosseisust välja Marek Atonen ja Krista Kibur;

1.4 kinnitada juhtrühma liikmeteks Tallinna abilinnapea Taavi Aas, Tallinna Linnakantselei finantsteenistuse eelarve osakonna juhataja kohusetäitja Aime Roosioja,   Tallinna Linnakantselei finantsteenistuse linna raamatupidamise osakonna juhataja Kaja Vahar ja Tallinna Linnavolikogu Kantselei rahandus- ja majandusnõunik Erkki-Alo Kirde.

2. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks  punktis 1 nimetatud isikutele.

 

 

 

 

 

Jüri Ratas

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär