Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Ajutise komisjoni moodustamine Tallinna põhikooliõpilastele õppevahendite soetamiseks iga-aastase toetuse maksmise võimaluste läbivaatamiseks
Tallinna Linnavalitsus 22.03.2006 korraldus number 552
Redaktsiooni kehtivus:22.03.2006 - 21.03.2007

KEHTETU:

Tlv k 21.03.2007 nr 491

 

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

22. märts 2006 nr 552-k

 

 

Ajutise komisjoni moodustamine

Tallinna põhikooliõpilastele õppevahendite soetamiseks iga-aastase toetuse maksmise võimaluste läbivaatamiseks

 

 

Tallinna põhimääruse § 50¹ lõike 6 alusel:

 

1. Moodustada Tallinna Linnavalitsuse ajutine komisjon Tallinna põhikooliõpilastele õppevahendite soetamiseks iga-aastase toetuse maksmise võimaluste läbivaatamiseks.

2. Kinnitada komisjoni koosseis alljärgnevalt:

Esimees:           Kaia Jäppinen               Tallinna abilinnapea;

Liikmed:           Jaanus Martinov           Tallinna abilinnapea nõunik;

                        Viivi Lokk                    Tallinna Haridusameti hariduskorralduse teenistuse

                                                            üldhariduse osakonna juhataja;

Urmas Sadam               Tallinna Haridusameti hariduskorralduse teenistuse

                                    koolivälise töö osakonna vanemspetsialist;

Kristiina Männik           Tallinna Haridusameti ökonoomikateenistuse eelarve osakonna juhataja;

                        Ljudmilla Leius Tallinna Sotsiaal-ja Tervishoiuameti hoolekande osakonna

                                                            peaspetsialist.

3. Kutsuda komisjoni töös osalema:

Marko Rööpson           Kalamaja Põhikooli direktor.

4. Komisjonil esitada tehtud töö ja otsuste osas ettepanekud Tallinna Linnavalitsusele 26. aprillil 2006.

5. Komisjoni tööd korraldab Tallinna Haridusamet.

6. Tallinna Haridusametil teha korraldus teatavaks punktides 2 ja 3 nimetatud isikutele.

7. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

Jüri Ratas

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär