Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Linnavara valitseja muutmine ja valitsema volitatud asutuse määramine (lastemänguväljakud ja piirdeaed Nõmme linnaosa lasteaedades ning spordiväljak Tallinna Kivimäe Põhikoolis)
Tallinna Linnavalitsus 22.03.2006 korraldus number 550
Redaktsiooni kehtivus:22.03.2006 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

22. märts 2006 nr  550-k

 

 

Linnavara valitseja muutmine ja valitsema volitatud asutuse määramine (lastemängu-väljakud ja piirdeaed Nõmme linnaosa lasteaedades ning spordiväljak Tallinna Kivimäe Põhikoolis)

 

 

 

Tallinna põhimääruse § 65 lg 5 alusel ja kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 27. novembri 1997 määrusega 56 kinnitatud Linnavara valitsemise korra punktidega 3, 5, 6, 15 ja 17 :

 

 

1. Nõmme Linnaosa Valitsusel anda oma valitsemiselt ja bilansist Tallinna Haridusameti valitsemisele ja ameti hallatavate linna asutuste Tallinna Lasteaed Kraavikrõll, Tallinna Männiku Lasteaed, Tallinna Lastesõim Mõmmik, Tallinna Raku Lasteaed, Tallinna Lasteaed Mikumanni ja Tallinna Kivimäe Põhikool valdusesse ja bilanssi mänguväljakud, piirdeaed ja spordiväljak vastavalt lisale.

2. Linnavara üleandmine ja vastuvõtmine vormistada aktiga.

3. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks Nõmme Linnaosa Valitsusele, Tallinna Haridusametile ja linna asutustele Tallinna Lasteaed Kraavikrõll, Tallinna Männiku Lasteaed, Tallinna Lastesõim Mõmmik, Tallinna Raku Lasteaed, Tallinna Lasteaed Mikumanni ja Tallinna Kivimäe Põhikool.

 

 

 

 

 

Jüri Ratas

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär

 

 

Tallinna Linnavalitsuse 22. märtsi  2006

korralduse nr 550-k      

LISA

 

 

 

Nõmme Linnaosa Valitsuse valitsemiselt ja bilansist Tallinna Haridusameti valitsemisele ja ameti hallatavate asutuste Tallinna Lasteaed Kraavikrõll, Tallinna Männiku Lasteaed, Tallinna Lastesõim Mõmmik, Tallinna Raku Lasteaed, Tallinna Lasteaed Mikumanni ja Tallinna Kivimäe Põhikool valdusesse ja bilanssi üleantavad lastemänguväljakud, piirdeaed ja spordiväljak.

 

Jrk.
nr.

Nimetus

Ühik

Kogus

Maksumus
kroonides

 1

Tallinna Lasteaed Kraavikrõll (Kraavi tn 10) mänguväljak

 

 

 

 

Poom

tk

1

 

 

Kiik

tk

1

 

 

Liumäekonstruktsioon

tk

1

 

 

Palkpink

tk

1

 

 

Korvilaud

tk

1

 

 

Turnimispuu

tk

1

 

 

Kokku:

 

 

38 000

 

 

 

 

 

 2

Tallinna Männiku Lasteaia (Valdeku tn 97) mänguväljak

 

 

 

 

Poom

tk

1

 

 

Kiik

tk

1

 

 

Liumäekonstruktsioon

tk

1

 

 

Palkpink

tk

1

 

 

Korvilaud

tk

1

 

 

Turnimispuu

tk

1

 

 

Kokku:

 

 

38 000

 

 

 

 

 

3

Tallinna Lastesõim Mõmmik (Metsa tn 38) mänguväljak

 

 

 

 

Poom

tk

1

 

 

Väike rong

tk

1

 

 

Kokku:

 

 

16 990

 

 

 

 

 

 Tallinna Raku Lasteaia (Viljandi mnt 20) mänguväljak

 

 

 

 

Kiigekomplekt

tk 

 

 

Ronimisväljak

tk

1

 

 

Kokku:

 

 

19 500

 

 

 

 

 

5

Tallinna Lasteaed Mikumanni (Ilmarise tn 17) mänguväljak

 

 

 

 

Aia pink

tk

9

 

 

Terrass

tk

1

 

 

Ronimiskumm

tk

1

 

 

Auto

tk

1

 

 

Liumäe kapitaalremont

tk

1

 

 

Kiigepost

tk

1

 

 

Aiamaja                                    

 tk

 1

 

 

Kokku:

 

 

45 118,00

 

 

 

 

 

6

Tallinna Lasteaed Kraavikrõll (Kraavi tn 10) piirdeaed

 

 

 

 

Vana aia demontaaž

m

35

 

 

Uue paneelpiirde paigaldus

m

35

 

 

Katkiste paneelide väljavahetamine

tk

3

 

 

Kokku:

 

 

16 591,87

 

 

 

 

 

7

Tallinna Kivimäe Põhikooli (Leegi tn 14) spordiväljak

 

 

 

 

Korvpalli konstruktsioonid: tagalaud, korvirõngas, korvivõre

tk

2

 

 

Võrkpallipostid

paar

1

 

 

Võrkpallivõrk

 

1

 

 

Võimlemiskangi lisakonstruktsioonid

tk

2

 

 

Paralleelsed rööbaspuud

tk

1

 

 

Tõstepalk

tk

4

 

 

Istepinkide renoveerimine 

 

 

 

 

Kokku:

 

 

84 745,76

 

 

 

 

 

 

Mänguväljakud, spordiplats ja piirdeaed kokku:

 

 

258 945,63

 

 

 

 

Toomas Sepp

Linnasekretär