Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Kotzebue tn 9/11 äriruumide tasuta kasutusse andmine (Tallinna Keskraamatukogu)
Tallinna Linnavalitsus 22.03.2006 korraldus number 545
Redaktsiooni kehtivus:22.03.2006 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

22. märts 2006 nr 545-k         

 

 

Kotzebue tn 9/11 äriruumide tasuta kasutusse andmine

(Tallinna Keskraamatukogu)

 

 

 

Tallinna Linnavolikogu 26. jaanuari 2006 otsuse nr 30 alusel ja kooskõlas Tallinna põhimääruse § 66 lg 4, Tallinna Linnavalitsuse 13. augusti 2003 määruse nr 72 punktiga 3 ja 13. augusti 2003 määruse nr 74 punktiga 3, linna asutuse Tallinna Keskraamatukogu 2. veebruari 2006 kirjaga nr 1-24/53 ja 22. veebruari 2006 kirjaga nr 1-1/53-3 ning arvestades Kalamaja piirkonda kaasaegsema raamatukogu rajamise vajadust:

 

 

1.      Põhja-Tallinna Valitsusel anda otsustuskorras linna asutuse Tallinna Keskraamatukogu (registrikood 75016071) kasutusse tasuta ja tähtajatult Kotzebue tn 9/11 elamu esimese korruse äriruumid nr 64-1 – 64-34 (inv pl) üldpinnaga 362,9 m² järgmistel tingimustel:

1.1  äriruume kasutatakse raamatukoguna;

1.2  kasutaja tasub kõik äriruumide kasutamisega seotud kõrvalkulud, maksud ja koormised;

1.2.1        äriruumide allkasutusse andmine on keelatud.

2.      Põhja-Tallinna Valitsusel teha korraldus teatavaks linna asutusele Tallinna Keskraamatukogu, Tallinna Kultuuriväärtuste Ametile ja Tallinna Elamumajandusametile.

 

 

 

Jüri Ratas

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär