Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Ajutise komisjoni tegevuse lõüetamine (linnas toetatavate spordialade loetelu muutmiseks ja Tallinna linna eelarvest eraõiguslikele spordikoolidele ja spordiklubidele toetuse andmise korra täiendamiseks)
Tallinna Linnavalitsus 15.03.2006 korraldus number 497
Redaktsiooni kehtivus:15.03.2006 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

15. märts 2006 nr  497-k

 

 

Ajutise komisjoni tegevuse lõpetamine

 

 

 

Haldusmenetluse seaduse § 64, Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lõike 1 punkti 3 alusel ja kooskõlas Tallinna põhimääruse § 501 lõikega 6:

 

 

1. Lõpetada Tallinna Linnavalitsuse 6. aprilli 2005 korraldusega nr 622-k moodustatud Tallinna linnas toetatavate spordialade loetelu muutmiseks ja Tallinna linna eelarvest eraõiguslikele spordikoolidele ja spordiklubidele toetuse andmise korra täiendamiseks ajutise komisjoni tegevus.

2. Tunnistada kehtetuks Tallinna Linnavalitsuse 6. aprilli 2005 korraldus nr 622-k “Ajutise komisjoni moodustamine“.

3. Tallinna Spordi- ja Noorsooametil teha korraldus teatavaks Kaia Jäppinenile, Erika Salumäele, Raivo Küttile, Richard Sikkule, Mati Elistele, Jaak Salumetsale, Aavo Põhjalale, Juhan Anupõllule, Charles Vallmannile, Mall Kalvele, Aldur Partasjukile, Urmas Sõõrumaale, Ülle Kammile, Andres Vakrale, Jaak Raiele ja Rein Ilvesele.

4. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Jüri Ratas

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär