Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Linnavara valitseja muutmine ja valitsema volitatud asutuse määramine (Adra tn 2/Vikerkaare tn 14 kinnistu)
Tallinna Linnavalitsus 15.03.2006 korraldus number 496
Redaktsiooni kehtivus:15.03.2006 - 13.12.2006

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

15. märts 2006 nr 496-k

 

 

Linnavara valitseja muutmine ja valitsema volitatud asutuse määramine (Adra tn 2/ Vikerkaare tn 14 kinnistu)

 

 

 

Tallinna põhimääruse § 65 lg 5 alusel ja kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 27. novembri 1997 määrusega 56 kinnitatud Linnavara valitsemise korra punktidega 5.4, 15 ja 17 :

 

 

1. Nõmme Linnaosa Valitsusel anda oma valitsemiselt ja bilansist Tallinna Spordi- ja Noorsooameti valitsemisele ja ameti hallatava linna asutuse Tallinna Spordihall valdusesse ja bilanssi Adra tn 2/Vikerkaare tn 14 asuv kinnistu (Tallinna Linnakohtu Kinnistusameti Tallinna Kinnistusjaoskonna kinnistusregistri registriosa nr 9349701, katastritunnus 78404:408:0008, pindala 4185 m2, sihtotstarve sotsiaalmaa, maa maksustamishind 839 000 krooni).

2. Linnavara üleandmine ja vastuvõtmine vormistada aktiga.

3. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks Nõmme Linnaosa Valitsusele, Tallinna Spordi- ja Noorsooametile ja linna asutusele Tallinna Spordihall.

 

 

 

 

 

Jüri Ratas

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär