Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Linnavara valitseja muutmine (liikluskorraldusvahendid Tallinna Transpordiametile)
Tallinna Linnavalitsus 15.03.2006 korraldus number 495
Redaktsiooni kehtivus:15.03.2006 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

15. märts 2006 nr 495-k

 

 

Linnavara valitseja muutmine (liikluskorraldusvahendid Tallinna Transpordiametile)

 

 

 

Tallinna põhimääruse § 66 lg 5 alusel, kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 27. novembri 1997 määrusega  nr 56 kinnitatud  Linnavara valitsemise korra  punktidega 3, 5.4, 15, 17 ja 18 ning  Tallinna Linnavolikogu  9. detsembri 2004 määrusega  nr 43 “Tallinna linna ametiasutuste ümberkorraldamine, Tallinna Keskkonnaameti, Tallinna Kommunaalameti, Tallinna Transpordiameti ja Tallinna Linnaplaneerimise Ameti põhimääruste kinnitamine“:

 

 

1. Tallinna Kommunaalametil anda oma valitsemiselt ja bilansist Tallinna Transpordiameti valitsemisele ja bilanssi liikluskorralduslik bilansiline põhivara ning väheväärtuslik inventar vastavalt lisale.

2. Linnavara üleandmine ja vastuvõtmine vormistada aktiga.

3. Tallinna Kommunaalametil teha korraldus teatavaks Tallinna Transpordiametile.

 

 

 

 

 

Jüri Ratas

Linnapea

Toomas sepp

 

Linnasekretär

 

 

Tallinna Linnavalitsuse  15. märtsi 2006

korralduse nr 495-k      

LISA

 

 

 

Tallinna Kommunaalameti valitsemiselt ja bilansist Tallinna Transpordiameti valitsemisele ja bilanssi üleantavad liikluskorraldusvahendid

 

Jrk nr

Vara nimetus

Ühik

Maht

Maksumus

 

Põhivara

 

 

 

 

Mäe tänava jalgrattatee (nr 7 -Maarjamäe memoriaal)

 

 15.

 

 

Liikluskorraldusvahendid

 

 

 

1

Valgustpeegeldavad märgid

tk

16

18700,00

2

Teekattemärgistus plastikuga

tk

60

55890,00

 

Kokku liikluskorraldusvahendid:

 

 

74 590,00

 

Narva mnt jalgrattatee (Mäe tn - Narva mnt 150/90)

 

 

 

 

Liikluskorraldusvahendid

 

 

 

1

Valgustpeegeldavad märgid

tk

37

27134,00

2

Teekattemärgistus plastikuga

545

213040,00

 

Kokku liikluskorraldusvahendid:

 

 

240 174,00

 

Kadaka pst (Pärnu mnt kuni Tihniku viadukt)

 

 

 

 

Liikluskorraldusvahendid

 

 

 

1

Tsingitud liiklusmärgipostid

tk

40

25 415,73

2

Valgustpeegeldavad liiklusmärgid

tk

178

102 802,60

3

Teekattemärgistus - katkendjoon 1:3

m

2416

12 687,69

4

Teekattemärgistus - kollane pidevjoon

m

4210

102 668,66

5

Teekattemärgistus - kirjed teekattel

281

56 681,12

6

Teekattemärgistus - ristmike märgistus

2900

204 737,84

7

Torupiire ( 3 toruga )

m

69

56 424,89

8

Põrkepiire

m

24

21 764,78

9

Ühekordne pidevjoon

m

210

5 294,94

10

Võrdsete kriipsudega katkendjoon

m

18

207,58

11

Kahekordne pidevjoon

m

198

8 718,49

 

Kokku liikluskorraldusvahendid:

 

 

597 404,34

 

Tondi tänav lõigus Linnu tee – A. H Tammsaare tee

 

 

 

 

Liikluskorraldusvahendid

 

 

 

1

Tsingitud liiklusmärgi- ja fooripostid 

tk

59

35304,70

2

Tsingitud raam

tk

1

83872,00

3

Valgustpeegeldavad liiklusmärgid : 

 

 

 

3.1

0-grupi liiklusmärgid

tk

54

18848,94

3.2

I-grupi liiklusmärgid

tk

226

141094,45

4

Eelsuunaviidad

tk

6

83773,66

5

suurendatud 531

tk

14

30822,96

6

poolsilindrilised 687

tk

6

3745,87

7

Teekattemärgistus plastikuga

1573,5

313847,33

8

Teekattemärgistus värviga

84

7120,98

 

Kokku liikluskorraldusvahendid:

 

 

718 430,89

 

Pärnu mnt (Järve tn - Männiku tee)

 

 

 

 

Liikluskorraldusvahendid

 

 

 

1

Tsingitud liiklusmärgi - ja fooripostid

tk

41

25790,64

 

Valgustpeegeldavad liiklusmärgid

 

 

 

2

I-grupi liiklusmärgid

tk

144

104470,96

3

II-grupi liiklusmärgid

tk

21

26419,68

4

Eelsuuna-ja suunaviidad

tk

24

80517,12

 

Tsingitud liiklusmärkide- ja fooride kandjad

 

 

 

5

Konsoolid

tk

7

331126,66

6

Raamid

tk

6

360351,85

7

Jalakäijate ohutus-torupiire

m

247

98402,82

 

Teekattemärgistus plastikuga

 

 

 

8

-pidevjoon 911

325

69849,65

9

-pidevjoon 912

66

14184,85

10

-katkendjoon 921

120

25790,64

11

-katkendjoon 922

52

11175,94

12

-katkendjoon 923

42

9026,72

13

-katkendjoon 924

115

24716,03

14

-stoppjoon 941

58

12465,48

15

-märgised 915, 916, 917

380

81670,36

16

-märgis 945

380

81670,36

17

-märgis 951

tk

37

7370,25

18

-suunanool 952, 953

tk

36

7925,90

19

-suunanool 954, 955

tk

9

2358,90

20

-märgis 971 A

tk

3

1100,82

21

-märgis 933

18

6604,92

22

-jalgrattatee märgised 911 ja 924

20

4298,44

23

-jalgrattatee  märgis 975

tk

3

452,91

 

Foorid ja kaablid

 

 

 

1

Fooripea 3x210 SWARCO FuturLED nr2

tk

39

1064011,72

2

Fooripea 2x210 SWARCO FuturLED nr2

tk

27

632873,71

3

Posti kilp klemmliistuga  (40 paari klemme)

tk

32

30740,68

4

Foori metalltorupost

tk

11

52835,54

5

Foori metalltoru betoonvundament

tk

11

8453,69

6

Posti kilp klemmliistuga  (40 paari klemme)

tk

32

36888,81

7

Kaabel MMO 7x1.5 450/750 V

m

350

6724,53

8

Kaabel MCMO 27x1.5 450/750 V

m

1310

151013,58

9

Kaabel MCMO 12x1.5 450/750 V

m

110

10567,11

10

Kaabel MCMO 7x1.5 450/750 V

m

13

249,77

11

Plasttoru  ¨75mm l=6m

m

3230

248230,98

12

Jalakäijate väljakutsenupud

tk

15

172916,28

13

Heliseadmed vaegnägijatele

kompl

4

38425,85

14

Sõidutee andur 2x2 m 3-kordne kontuur

tk

14

26898,10

15

Sõidutee andur 2x10 m 2-kordne kontuur

tk

12

46111,01

16

Sidekaabel VMOHBU 5x2x0.5

m

615

17723,93

17

Sidekaabel VMOHBU 10x2x0.5

m

1130

43421,21

18

Jätkumuhv sidekaablile 10x2x0.5

tk

2

1152,78

19

Üleviigujuhe sidekaablile FJK-s 10x2x0.5

tk

2

768,52

20

Vaskjuhe MKEM-2.5mm

m

1540

14793,95

21

Niiskuskindel plastmassharukarp, klemmliistuga

tk

10

7685,17

22

Andurikaev vertikaalne plasttoru  ¨75mm

tk

10

960,65

23

Sidekaev KKS-2

tk

8

76851,69

 

Kokku liikluskorraldusvahendid:

 

 

4 078 041,18

 

KUMU parkla ja ristmik

 

 

 

 

Liikluskorraldusvahendid

 

 

 

1

Valgustpeegeldavad märgid

tk

36

17280,00

2

Tsingitud liiklusmärgipostid

tk

16

11360,00

3

Teekattemärgistus plastikuga

211

42700,00

4

Torupiire

m

42

16380,00

 

Kokku liikluskorraldusvahendid:

 

 

87 720,00

 

Sõpruse pst (Endla tn - Linnu tee)

 

 

 

 

Liikluskorraldusvahendid

 

 

 

1

Tsingitud liiklusmärgipostid

tk

10

7443,64

2

Valgustpeegeldavad I-grupi liiklusmärgid

tk

25

16679,00

3

Masinmärgistus

500

107461,00

4

Käsitsimärgitus

150

33024,60

 

Teekattemärgistus plastikuga

 

 

 

5

-pidevjoon 911

m

2500

53730,50

6

-pidevjoon 912

m

280

12035,63

7

-pidevjoon 913

m

430

18483,29

8

-katkendjoon 921

m

2200

11832,24

9

-katkendjoon 923

m

550

5910,36

10

-märgis 924

m

950

10208,80

11

-märgis 933

m

130

4770,22

12

-märgis 941

m

100

8596,88

13

-märgis 945

m

50

17193,76

14

-märgis 947

m

32

3690,37

15

-märgis 951

tk

58

10641,26

16

-suunanool 952

tk

27

6227,50

17

-suunanool 953

tk

8

1845,18

18

-suunanool 954

tk

8

2096,80

19

-suunanool 955

tk

5

1310,50

20

-suunanool 956

tk

2

524,20

21

-märgis 973

tk

30

11008,20

 

Foorid

 

 

0,00

22

Fooriposti  vundament

tk

4

14677,60

23

Fooriportaali vundament

tk

1

5766,20

24

Foorikonsooli vundament

tk

2

11532,40

25

Plasttoru

m

60

18871,20

 

Kokku liikluskorraldusvahendid:

 

 

395 561,32

 

Randvere tee (Kuusenõmme tee - Jahe tee)

 

 

 

 

Liikluskorraldusvahendid

 

 

 

1

Tsingitud liiklusmärgipostid 

tk

29

32 000,00

2

0-grupi liiklusmärgid

tk

6

2 700,00

3

I-grupi liiklusmärgid

tk

65

39 000,00

 

Teekattemärgistus plastikuga

 

 

 

4

-pidevjoon 911

m

395

7 900,00

5

-pidevjoon 912

m

56

2 464,00

6

-katkendjoon 921

m

338

5 408,00

7

-katkendjoon 922

m

412

7 416,00

8

-märgis 924

m

290

6 960,00

9

-märgis 943

m

11

902,00

10

-märgis 945

m

62

13 640,00

11

-märgis 945

m

35

7 700,00

12

-märgis 948

m

166

6 972,00

 

Kokku liikluskorraldusvahendid:

 

 

133 062,00

 

Merivälja tee /Randvere tee ristmik

 

 

 

 

Liikluskorraldusvahendid

 

 

 

1

Tsingitud portaal l=8m

tk

1

45600,00

2

Tsingitud portaal l=13,8m

tk

1

52000,00

3

Tsingitud portaal l=16,6m

tk

1

57600,00

4

Tsingitud liiklusmärgipostid

tk

7

4480,00

5

Liiklusmärgid

tk

49

26950,00

 

Teekattemärgistus (sõiduteel plastikuga ja kõnni- ning jalgrattateel värviga)

 

 

 

6

 - pidevjoon 911

m

510

4080,00

7

 - pidevjoon 912

m

80

3200,00

8

 - eraldussaar 915

m

220

17820,00

9

 - katkendjoon 921

m

300

1500,00

10

 - katkendjoon 922

m

100

1500,00

11

 - katkendjoon 923

m

170

1870,00

12

 - märgis 924

m

360

3960,00

13

 - märgis 933

m

120

3360,00

14

 - märgis 941

m

40

3240,00

15

 - märgis 945

m

38

9310,00

16

 - märgis 951

tk

12

1920,00

17

 - märgis 953

tk

4

900,00

18

 - märgis 956

tk

1

280,00

19

 - märgis 973

tk

6

2250,00

20

Tsingitud torupiire jalakäijatele

m

30

21857,00

 

Foorijuhtimine:

 

 

 

21

Fooripea 3x210 LED Standard

tk

14

885640,00

22

Fooripea 2x210 LED Standard

tk

10

192500,00

23

Foorikaablid

m

730

95000,00

 

Kokku liikluskorraldusvahendid:

 

 

1 436 817,00

 

Randvere tee (Merivälja tee - Kuusenõmme tee )

 

 

 

 

Liikluskorraldusvahendid

 

 

 

1

Tsingitud liiklusmärgipostid

tk

7

4480,00

2

Valgustpeegeldavad liiklusmärgid

tk

27

14850,00

 

Teekattemärgistus (sõiduteel plastikuga ja kõnni- ning jalgrattateel värviga)

 

 

 

3

pidevjoon

m

100

800,00

4

katkendjoon

m

400

4000,00

5

kirjed teekattele

75

22370,00

 

Kokku liikluskorraldusvahendid:

 

 

46 500,00

 

Paldiski mnt (Endla tn - Haabersti ring)

 

 

 

 

Liikluskorraldusvahendid

 

 

 

1

Tänava markeering plastikuga (käsitsi)

 

 

 

 

plastik

950

118322,42

 

valge värv

350

13870,33

 

kollane värv

120

4755,54

2

Tänava markeering plastikuga  (masinaga)

2110

310582,21

3

Teisaldatav jalakäijate kaitsepiire

m

22

21219,62

 

Foorid

 

 

 

 

Paldiski-Mustjõe ristmik

 

 

 

4

Fooriposti  vundament

tk

2

12543,80

5

Foorikonsooli vundament

tk

1

10453,17

6

Fooriportaali vundament

tk

1

10453,17

7

Juhtkaabel MCMO 12x1,5

m

160

40140,15

8

Toitekaabel MCMK 3x16 16

m

80

13380,00

9

Plasttoru

m

330

68990,88

 

Paldiski-Pirni ristmik

 

0

0,00

10

Fooriposti vundament

tk

1

6271,90

11

Fooriportaali vundament

tk

1

10453,17

12

Juhtkaabel MCMO 27x1,5

m

300

87806,58

13

Juhtkaabel MCMO 12x1,5

m

20

5017,52

14

Andurikaabel VMOHBU 10x2x0,5

m

200

20906,33

15

Plasttoru

m

500

104531,64

 

Kokku liikluskorraldusvahendid:

 

 

859 698,43

 

Narva mnt jalgrattatee (Priisle tee -Pärnamäe tee)

 

 

 

 

Liikluskorraldusvahendid

 

 

 

1

Valgustpeegeldavad märgid

tk

95

40749,00

2

Tsingitud liiklusmärgi postid

tk

24

17390,00

3

Teekattemärgistus plastikuga

m

1082

24960,00

4

Teekattemärgistus värviga

511

33135,00

5

Tsingitud torupiire

m

1035

11760,00

6

Tsingitud põrkepiire

m

28

6900,00

 

Kokku liikluskorraldusvahendid:

 

 

134 894,00

 

Tartu mnt (Kivisilla tn - Liivalaia tn )

 

 

 

 

Liikluskorraldusvahendid  

 

 

 

1

Tsingitud liiklusmärgi- ja fooripostid 

tk

24

15499,55

2

Konsool

tk

1

33093,79

 

Valgustpeegeldavad liiklusmärgid

 

 

 

3

I-grupi liiklusmärgid I klassi valgustpeegeldava kilega

tk

44

22834,15

4

I-grupi liiklusmärgid II klassi valgustpeegeldava kilega

tk

28

19139,59

5

II-grupi liiklusmärgid II klassi valgustpeegeldava kilega

tk

2

2648,26

6

Trammipostide tähistus helkurribadega

tk

8

6709,76

 

Teekattemärgistus plastikuga

 

 

 

7

-pidevjoon   911

m

352

7749,77

8

-eraldussaar 915

8

1761,31

9

-eraldussaar 916

12

2641,97

10

-katkendjoon 921

m

168

880,66

11

-katkendjoon 923

m

48

553,56

12

-stoppjoon 941

m

22

1937,44

13

-vöötrada 945

m

6

2648,26

14

-vöötrada 946

m

72

19097,65

15

-suunanool  952

tk

4

926,79

16

-suunanool  954

tk

2

530,49

17

-suunanool  955

tk

2

331,29

18

-künnis 972

m

18

1887,12

 

Teekattemärgistus värviga

 

 

 

19

-märgis  992

m

57

1553,73

20

markeering kollase värviga

m

560

8806,56

 

Kokku liikluskorraldusvahendid:

 

 

151 231,70

 

Tartu mnt (Liivalaia tn – F. R. Kreutzwaldi tn )

 

 

 

 

Liikluskorraldusvahendid 

 

 

 

1

Tsingitud liiklusmärgipostid

tk

3

2075,83

2

I-grupi liiklusmärgid I klassi valgustpeegeldava kilega

tk

12

7888,16

3

I-grupi liiklusmärgid II klassi valgustpeegeldava kilega

tk

3

3009,96

4

II-grupi liiklusmärgid II klassi valgustpeegeldava kilega

tk

9

14011,87

5

Poolraampiire  jalgtee ja trammitee ala eraldamiseks

m

85

93124,13

 

Teekattemärgistus plastikuga

 

 

0,00

6

-pidevjoon   911

m

297

7473,00

7

-pidevjoon 912

m

50

2516,16

8

-pidevjoon 913

m

40

2012,93

9

-eraldussaar 915

75

19028,46

10

-eraldussaar 916

11

2790,84

11

-eraldussaar 917

21

5327,97

12

-katkendjoon 921

m

320

2348,42

13

-katkendjoon 922

m

65

613,31

14

-katkendjoon 923

m

75

943,56

15

-katkendjoon 914

m

151

7598,80

16

-peatumise keelujoon 931

m

81

2038,09

17

-stoppjoon 941

m

27

2745,76

18

-teeandekoht 943

m

6

610,17

19

-vöötrada 945

m

34

17644,57

20

-suunanool 951

tk

6

1522,28

21

-suunanool 952

tk

2

507,43

22

-suunanool 953

tk

6

1522,28

23

-märgis 992

m

145

5928,70

 

Kokku liikluskorraldusvahendid:

 

 

203 282,66

 

Tartu mnt (Kivisilla tn- Liivalaia tn )

 

 

 

 

Foorid  

 

 

 

1

Foorikontroller EC-1 laienduskomplekt (8SG IOC)

tk

1

105512,77

2

Fooripost 114x2,6 koos vundamendiga

tk

7

44313,98

3

Fooripea 3x210 LED Standard

tk

9

202579,61

4

Fooripea 2x210 LED Standard

tk

8

135055,88

5

Kaabel MCMO 27x1,5

m

210

29555,79

6

Plasttoru kollane d=75mm

m

340

38281,78

7

Foorikaev läbimõõduga 800 mm, kaanega

tk

3

16880,58

8

Sõidukite videoandur AGD 605

tk

4

253228,40

9

Fooriprogrammide installeerimine ja järelhäälestus

tk

1

30950,54

10

Sidekaevude KKS-2

tk

2

23355,66

11

Fooripostid

tk

5

31900,32

12

Transpordifoorid

tk

2

45339,18

13

Jalakäijafoorid

tk

2

40180,83

14

Kaabel MCMO 12x1,5

m

630

115840,74

15

Kaabel MCMO 27x1,5

m

100

21112,83

16

Sidekaabel VMOHBU 10x2x0,5

m

400

24652,79

17

Andurikaevud

tk

2

5429,84

18

Andurid 2x2m

tk

2

12770,61

19

Andurid 2x10m

tk

2

15746,54

20

Klemmliistud

tk

8

16289,53

 

Kokku foorid:

 

 

1 208 978,19

 

Merivälja kanaliseeritavad tänavad  sh

 

 

 

1

Kesk tee  liikluskorraldusvahendid

 

 

 

 

Liiklusmärgid

tk

8

5 619,42

2

Lodjapuu tee  liikluskorraldusvahendid

 

 

 

 

Tsingitud liiklusmärgipostid 

tk

4

2 516,16

 

Liiklusmärgid 

tk

20

13 838,88

 

Ristmike kollane ruudustik plastikuga

17

9 362,21

 

Kokku liikluskorraldusvahendid:

 

 

25 717,25

3

Heki tee (Väina tee - Kõivu tee) liikluskorraldusvahendid 

 

 

 

 

Liiklusmärgid

tk

14

9 833,99

 

Ristmiku kollane ruudustik plastikuga

28

15 715,52

 

Kokku liikluskorraldusvahendid:

 

 

25 549,51

4

Aia tee (Viimsi tee - Heki tee)  liikluskorraldusvahendid

 

 

 

 

Liiklusmärgid 

tk

5

6 657,34

5

Ida tee (Viimsi tee - raudtee)  liikluskorraldusvahendid

 

 

 

 

Tsingitud liiklusmärgid

tk

17

11 941,28

 

Ristmiku kollane ruudustik plastikuga

17

9 362,21

 

Kokku liikluskorraldusvahendid:

 

 

21 303,49

6

Salu tee (Kesk tee - Heki tee)  liikluskorraldusvahendid

 

 

 

 

Liiklusmärgid 

tk

9

6 321,85

7

Väina tee (Viimsi tee - Lääne tee) liikluskorraldusvahendid

 

 

 

 

Liiklusmärgid 

tk

13

10 913,84

8

Võra tee (Viimsi tee - Hõbekuuse tee)  liikluskorraldusvahendid

 

 

 

 

Liiklusmärgid 

tk

14

9 833,99

9

Tõusu tee   liikluskorraldusvahendid

 

 

 

 

Tsingitud liiklusmärgid

tk

7

5 137,16

 

Ristmiku kollane ruudustik plastikuga

35

11 008,20

 

Kokku liikluskorraldusvahendid:

 

 

16 145,36

10

Hõbekuuse tee (Võra tee - Ida tee)  liikluskorraldusvahendid

 

 

 

 

Valgustpeegeldavate liiklusmärgid

tk

22

15 359,06

 

Ristmiku kollane ruudustik plastikuga

289

82 163,11

 

Kokku liikluskorraldusvahendid:

 

 

97 522,17

 

Pärnu maantee kino "Kosmos" a / b tasku

 

 

 

 

Liikluskorraldusvahendid

 

 

 

1

Liiklusmärkide- ja fooride kandjad

 

 

 

 

Tsingitud liiklusmärgi- ja fooripostid

tk

1

629,04

 

Tsingitud portaal konsool

tk

1

92259,20

 

Liiklusmärgi konsooli valgusti mastil

tk

1

42460,20

2

Valgustpeegeldavad liiklusmärgid:

 

 

 

 

I grupi

tk

9

6604,92

 

II grupi

tk

2

7129,12

 

Eelsuunaviidad

tk

2

25161,60

3

Teekattemärgistus  plastikuga:

 

 

 

 

-pidevjoon 911

58

12161,44

 

-pidevjoon 912

7

1467,76

 

-stoppjooned

18

3962,95

 

-märgis 933

9

1981,48

 

-katkendjoon 921

3

629,04

 

-pidevjoon 923

8

1677,44

 

-pidevjoon 924

23

4822,64

 

-märgis 943

2

482,26

 

-märgis 915

60

13838,88

 

-suunanool 951

9

2075,83

 

-suunanool 952, 953

8

1845,18

 

-suunanool 955

3

723,40

 

-märgis 945 ("sebra" )

80

18451,84

 

-märgis 973

tk

4

964,53

 

-invaliidi parkimiskoht (sinise värviga)

16

1677,44

 

-invatähistus

tk

1

314,52

 

Kokku liikluskorraldusvahendid:

 

 

241 320,71

 

Valgusfoorid

 

 

 

1

Foorikontroller

tk

1

381424,37

2

Fooripead

tk

14

254514,08

3

Tsingitud foori metalltorupost

tk

1

9015,49

4

Posti kilp klemmliistuga, 40 paari klemme

tk

5

7223,95

5

Kaabel vasksoontega

m

135

10546,96

6

Plasttoru ¨75mm

m

124

14045,67

 

Kokku valgusfoorid:

 

 

676 770,51

 

Nafta tänav

 

 

 

 

Liikluskorraldusvahendid

 

 

 

1

Tsingitud liiklusmärgipostid

tk

6

3774,24

2

Liiklusmärgid

tk

15

13091,09

3

Teekattemärgistus

27

19300,21

4

Torupiire

m

15

5818,46

 

Kokku liikluskorraldusvahendid:

 

 

41 984,00

 

Filmi tn

 

 

 

 

Liikluskorraldusvahendid ja fooripostid

 

 

 

1

Teekattemärgistus

13

2961,73

2

Fooripea

tk

1

27258,40

3

Foori metalltorupost

tk

1

5346,84

4

Kaabel vasksoontega

m

30

2358,90

5

PEH-plasttoru

m

100

55565,20

 

Kokku liikluskorraldusvahendid ja fooripostid:

 

 

93 491,07

 

Kloostrimetsa tee (Pärnamäe tee - Lükati tee)

 

 

 

 

Liikluskorraldusvahendid

 

 

 

1

Liiklusmärgid

tk

95

82 875,00

2

Tsingitud liiklusmärgipostid

tk

42

16 650,00

3

Teekattemärgistus jalgteel

m2

143

39 591,00

4

Teekattemärgistus sõiduteel

m2

505

117 665,00

 

Kokku liikluskorraldusvahendid:

 

 

256 781,00

 

Pirita Vabaaja keskuse parkla

 

 

 

 

Liikluskorraldusvahendid

 

 

 

1

Valgustpeegeldavad liiklusmärgid

tk

3

15182,17

2

Teekattemärgistus pidevjoonega 911 värviga

m

166

15156,72

 

Kokku liikluskorraldusvahendid:

 

 

30 338,89

 

Jalakäijate- ja põrkepiirded

 

 

 

 

Tondi tänav lõigus Linnu tee – A. H. Tammsaare tee

 

 

 

1

Põrkepiire (ühepoolne)

m

234

74677,11

2

Jalakäijate piire  sisemise pingutustrossiga

m

572,4

246042,71

 

Narva mnt jalgrattatee (Mäe tn - Narva mnt 150/90)

 

 

 

1

Jalgrattatee torupiire

m

236

80580,00

 

Mäe tänava jalgrattatee (nr 7 -Maarjamäe memoriaal)

 

 

 

1

Torupiire

m

192

85872,00

2

Täiendav horisontaaltoru torupiirdele

m

54

34880,00

 

Randvere tee (Kuusenõmme tee - Jahe tee)

 

 

 

1

Torupiire

m

63

25 200,00

 

Kloostrimetsa tee (Pärnamäe tee - Lükati tee)

 

 

 

1

Tsingitud kahekordne torupiire

m

160

77 140,00

2

Teisaldatav kahekordne torupiire

tk

9

28 620,00

 

Kokku piirded:

 

 

653 011,82

 

Kokku üleantav põhivara:

 

 

12 585 667,92

 

Väheväärtuslik inventar

 

 

 

 

Kivila tn 5H haljasala

 

 

 

1

Koerte keelumärk

tk

13

10903,36

 

Kakumäe rannapark

 

 

 

 

Liiklusmärgid

 

 

 

1

"kaugus objektini" 700m  "õueala" - 573

tk

1

5105,71

2

"jalgrattatee" - 431 koos "jalgrattatee lõpp" 441

tk

2

4728,28

3

"jalgtee-432" koos "jalgtee lõpp - 441"

tk

2

4728,28

4

"lõpp"445

tk

6

14184,85

5

"sissesõidukeeld" - 331

tk

1

2316,96

6

"parkla" - 575 koos lisatahvliga invaparkla

tk

1

2631,48

 

Kokku  Kakumäe rannapargi liiklusmärgid:

 

 

33 695,57

 

Mooni tn 100 kõnnitee

 

 

 

 

Liikluskorraldusvahendid

 

 

 

 

Valgustpeegeldavad liiklusmärgid

 

 

 

1

Liiklusmärk 231

tk

1

697,19

2

Liiklusmärk 232

tk

1

697,19

3

Tsingitud liiklusmärgipost

tk

2

1467,75

4

Teekattemärgistus värviga

4

985,50

 

Kokku liikluskorraldusvahendid:

 

 

3 847,62

 

J. Vilmsi tn  (Gonsiori tn – J. Poska tn)

 

 

 

 

Liikluskorraldusvahendid

 

 

 

1

Tsingitud liiklusmärgipostid

tk

6

6321,85

2

I-grupi liiklusmärgid

tk

11

9341,24

3

Teekattemärgistus plastikuga ( märgis 924)

m

60

5032,32

 

Kokku liikluskorraldusvahendid:

 

 

20 695,42

 

Vabaduse pst 135 parkla  

 

 

 

1

Liiklusmärgid

tk

3

4717,80

2

Märgipostid

tk

3

4717,80

3

Teekattemärgistus värviga

2

629,04

 

Kokku liikluskorraldusvahendid:

 

 

10 064,64

 

Kose tee 56 parkla 

 

 

 

 

Liikluskorraldusvahendid 

 

 

 

1

Liiklusmärk  331

tk

1

786,30

2

Liiklusmärk  891b 

tk

1

786,30

3

Liiklusmärk  221

tk

2

1572,60

4

Liiklusmärk  575a

tk

2

1572,60

5

Liiklusmärk  644

tk

4

3145,20

6

Märgipostid

tk

3

2358,90

7

Teekattemärgistus värviga

40

10484,00

 

Kokku liikluskorraldusvahendid:

 

 

20 705,90

 

Männipark Mustamäe linnaosas

 

 

 

 

Liikluslinnaku liiklusmärgid ja asfaldimärgistused

 

 

 

1

Liiklusmärk  211/424

tk

3

3246,79

2

Liiklusmärk  211/423

tk

1

1082,26

3

Liiklusmärk  11/543

tk

1

1303,37

4

Liiklusmärk  11

tk

3

2758,03

5

Liiklusmärk  423

tk

1

692,42

6

Liiklusmärk  417

tk

1

692,42

7

Liiklusmärk  211

tk

1

692,42

8

Liiklusmärk  211/413

tk

3

3246,79

9

Liiklusmärk  543/544

tk

2

2257,62

10

Ülekäiguradade märgistus asfaldile

kompl.

1

2792,94

11

Teekattemärgistus asfaldile

kompl.

1

4189,41

 

Kokku liikluslinnaku liikluskorraldusvahendid:

 

 

22 954,46

 

Kokku üleantav väheväärtuslik inventar:

 

 

122 866,97

 

Kokku üleantav põhivara ja väheväärtuslik inventar:

 

 

12 708 534,89

 

 

 

 

Toomas Sepp

Linnasekretär