Tallinna Linnavalitsus 15.03.2006 määrus number 21.
Tallinna linna noortenõukogu koosseisu muutmine

Akt viitab

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine
1 Tallinna linna noortenõukogu moodustamine ja põhimääruse kinnitamine Tlv m 9 11.02.2004 16.02.2004
2 Tallinna põhimääruse uue redaktsiooni kinnitamine (Tallinna põhimäärus) Tvk m 27 10.10.1996 07.11.1996