Tallinna Linnavalitsus 15.03.2006 määrus number 21.
Tallinna linna noortenõukogu koosseisu muutmine

Akti tunnistab kehtetuks

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine