Tallinna linna noortenõukogu koosseisu muutmine

Tallinna Linnavalitsus 15.03.2006 määrus number 21
jõustumine 20.03.2006
Kehtetuks tunnistamine 20.09.2012
Redaktsiooni kehtivus 20.03.2006 - 20.09.2012

AKTI TUNNISTAB KEHTETUKS:
Tlv m 05.09.2012 nr 41, jõustumine 20.09.2012

 

 

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

 

MÄÄRUS

 

 

 

 

 

Tallinn

     15. märts 2006 nr 21

 

 

 

 

 

Tallinna linna noortenõukogu koosseisu muutmine

 

 

 

 

 

 

Määrus kehtestatakse Tallinna põhimääruse § 501 lg 2 alusel ja kooskõlas Tallinna Linnavalitsuse 11. veebruari 2004 määrusega nr 9 kinnitatud Tallinna linna noortenõukogu põhimääruse punktidega 2.1 kuni 2.4.

 

 

 

 

 

       

§ 1.  Muuta Tallinna Linnavalitsuse 24. märtsi 2004 määrusega nr 29 kinnitatud Tallinna linna noortenõukogu koosseisu alljärgnevalt:

1) arvata noortenõukogu koosseisust välja Tõnis Palts, Rainer Vakra, Maria Savisaar;

2) kinnitada noortenõukogu koosseisu Tallinna linnapea Jüri Ratas, Tallinna Linnavolikogu lastekaitsekomisjoni esindaja Tiit Terik, mittetulundusühingu Tegusad Eesti Noored esindaja Triin Tuulik, Mittetulundusühingu Noorteühendus SIIN esindaja Mihhail Solovjov;

3) lugeda Tarmo Lausing noortenõukogu koosseisus Tallinna Linnavolikogu haridus- ja kultuurikomisjoni esindajaks.

§ 2. Määrus jõustub 20. märtsil 2006.

 

 

 

 

 

Jüri Ratas

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär