Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Akt viitab
 
Tlv m 11.02.2004 nr 9
 
Tvk m 10.10.1996 nr 27
Akt muudab
 
Tlv m 24.03.2004 nr 29
Akti tunnistab kehtetuks
 
Tlv m 05.09.2012 nr 41
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna linna noortenõukogu koosseisu muutmine
Tallinna Linnavalitsus 15.03.2006 määrus number 21
Jõustumine:20.03.2006
Kehtetuks tunnistamine:20.09.2012
Redaktsiooni kehtivus:20.03.2006 - 20.09.2012

AKTI TUNNISTAB KEHTETUKS:
Tlv m 05.09.2012 nr 41, jõustumine 20.09.2012

 

 

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

 

MÄÄRUS

 

 

 

 

 

Tallinn

     15. märts 2006 nr 21

 

 

 

 

 

Tallinna linna noortenõukogu koosseisu muutmine

 

 

 

 

 

 

Määrus kehtestatakse Tallinna põhimääruse § 501 lg 2 alusel ja kooskõlas Tallinna Linnavalitsuse 11. veebruari 2004 määrusega nr 9 kinnitatud Tallinna linna noortenõukogu põhimääruse punktidega 2.1 kuni 2.4.

 

 

 

 

 

       

§ 1.  Muuta Tallinna Linnavalitsuse 24. märtsi 2004 määrusega nr 29 kinnitatud Tallinna linna noortenõukogu koosseisu alljärgnevalt:

1) arvata noortenõukogu koosseisust välja Tõnis Palts, Rainer Vakra, Maria Savisaar;

2) kinnitada noortenõukogu koosseisu Tallinna linnapea Jüri Ratas, Tallinna Linnavolikogu lastekaitsekomisjoni esindaja Tiit Terik, mittetulundusühingu Tegusad Eesti Noored esindaja Triin Tuulik, Mittetulundusühingu Noorteühendus SIIN esindaja Mihhail Solovjov;

3) lugeda Tarmo Lausing noortenõukogu koosseisus Tallinna Linnavolikogu haridus- ja kultuurikomisjoni esindajaks.

§ 2. Määrus jõustub 20. märtsil 2006.

 

 

 

 

 

Jüri Ratas

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär